Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Πηγές της Λήθης και της Μνημοσύνης (Λιβαδειά) (2 Θέματα)

Το Κάστρο της Λιβαδειάς με τις πηγές της Λήθης και της Μνημοσύνης.

περισσότερα


Η Πηγή της Μνημοσύνης κοντά στο Τροφώνιο Μαντείο. Οι πιστοί όφειλαν να πιουν νερό από την πηγή όπως και από την Πηγή της Λήθης, ως απαραίτητα στάδια στο Δρώμενο της Κατάβασης στο άδυτο του Τροφώνιου Μαντείου. Όλες οι πηγές του ποταμού Έρκυνα, ο οποίος διασχίζει τη Λιβαδειά, ονομάζονατι σήμερα Πηγές Κρύας.

περισσότερα