Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Βυζαντινά μνημεία (751 Θέματα)

Ο Ευαγγελισμός της Παρθένου (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Το ενύπνιο του Ιωσήφ και το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ (ψηφιδωτά στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Η άφιξη στη Βηθλεέμ (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Η Θεία Γέννηση (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Ο Ηρώδης και οι τρεις Μάγοι (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Η θεραπεία του παραλυτικού (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Η Υπαπαντή της Παρθένου (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Η Παρθένος παραλαμβάνει το πορφυρό νήμα (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Αρκοσόλιο στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Ο Χριστός από τη Δέηση (ψηφιδωτό στη Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη).

περισσότερα


Η Μονή Παμμακαρίστου (Τέμενος Φετχιέ) στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Το ανάκτορο του Πορφυρογεννήτου στην Κωνσταντινούπολη .

περισσότερα


Η πρόσοψη του ανακτόρου του Πορφυρογεννήτου στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό του ανακτόρου του Πορφυρογεννήτου στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Το Υδραγωγείο του Ουάλεντος στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Κινστέρνα του Φιλοξένου στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Κιονόκρανο από τη Βασιλική Κινστέρνα της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Ο Μαρμάρινος Πύργος στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Εσωτερικός περίβολος του Επταπυργίου Κάστρου στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Χρυσή Πύλη του Επταπυργίου Κάστρου στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η Πύλη του Ρουσίου ή Μελανδησία Πύλη στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η πύλη του Αγίου Ρωμανού στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης, με τον οβελίσκο του Θεοδοσίου Α' και τον "τρικάρηνο όφι", η χάλκινη βάση που στήριζε τον χρυσό Τρίποδα των Πλαταιών από το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Στο βάθος το τέμενος του Σουλτάνου Αχμέτ Α΄.

περισσότερα


Ανάγλυφα από την ανατολική πλευρά της βάσης του οβελίσκου του Θεοδοσίου Α΄στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Ανάγλυφα από τη δυτική πλευρά της βάσης του οβελίσκου του Θεοδοσίου Α΄στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Ανάγλυφα από τη νότια πλευρά της βάσης του οβελίσκου του Θεοδοσίου Α΄στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Ανάγλυφα από τη βόρεια πλευρά της βάσης του οβελίσκου του Θεοδοσίου Α΄στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


O "τρικάρηνος όφις", η χάλκινη βάση που στήριζε τον χρυσό Τρίποδα των Πλαταιών από το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Ο κτιστός Οβελίσκος και το Τέμενος του Σουλτάνου Αχμέτ Α΄στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Κάτοψη του συγκροτήματος της Βασιλικής της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.

περισσότερα