Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Άργος (57 Θέματα)

Άποψη του οικισμού του Άργους με το κάστρο της Λάρισας.

περισσότερα


Άποψη του οικισμού του Άργους με το κάστρο της Λάρισας.

περισσότερα


Χάρτης του οικισμού του Άργους με το κάστρο της Λάρισας.

περισσότερα


Άποψη του οικισμού του Άργους με το κάστρο της Λάρισας.

περισσότερα


Άποψη του οικισμού του Άργους με το κάστρο της Λάρισας.

περισσότερα


Άποψη της πεδιάδας του Άργους.

περισσότερα


Άποψη της πεδιάδας του Άργους.

περισσότερα


Άποψη του Άργους. Στο βάθος η ακρόπολη της Λάρισας.

περισσότερα


Χάρτης της Αργολίδας και μέρους της Κορινθίας.

περισσότερα


Η Ακρόπολη της Λάρισας (Άργος).

περισσότερα


Η Πυραμίδα του Ελληνικού στο Άργος.

περισσότερα


Τμήμα των αρχαίων τειχών της Ακρόπολης της Λάρισας στο Άργος. Στην ένθετη παράσταση, κάτοψη της Πυραμίδας του Ελληνικού, κοντά στο Άργος.

περισσότερα


Άποψη του Άργους.

περισσότερα


Άποψη της αργολικής πεδιάδας από το αρχαίο θέατρο του Άργους. Στο βάθος το Ναύπλιο.

περισσότερα


Η Πυραμίδα του Ελληνικού στο Άργος.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη της Πυραμίδας του Ελληνικού στο Άργος. Εικ. 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση τμήματος της βάσης της πυραμίδας. Εικ. 3. Άποψη της πυραμίδας.

περισσότερα


Άποψη του Άργους. Στο βάθος το κάστρο (ακρόπολη) της Λάρισας.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης του Άργους.

περισσότερα


Εικ. 1. Το αρχαίο θέατρο του Άργους. Στη θέση C, κάτοψη του Σεραπείου (μετέπειτα Θέρμες Α). Εικ. 2. Ερείπια των ρωμαϊκών λουτρών. Εικ. 3. Κάτοψη ρωμαϊκού τετράγωνου οικοδομήματος (Μνημείο Μ).

περισσότερα


Εικ. 1. Τομή καθ' ύψος του αρχαίου θεάτρου του Άργους. Εικ. 2, 3, 4. Άποψη και τομή καθ' ύψος τμημάτων του Σεραπείου (αργότερα ρωμαϊκές θέρμες) του Άργους. Εικ. 5, 6, 7. Τμήματα του αρχαίου τείχους της ακρόπολης της Λάρισας στο Άργος.

περισσότερα


Το Κριτήριο, άνδηρο στα βόρεια του αρχαίου θεάτρου του Άργους. Στα ρωμαϊκά χρόνια ο Αυτοκράτορας Αδριανός ίδρυσε στον χώρο Νυμφαίο. Στην εικ. 4, ανάγλυφο από την είσοδο του ανδήρου. Εικονίζονται οι Επιτελίδες.

περισσότερα


Εικ. 1. Ανάγλυφο από το Άργος. Εικ. 2. Αρχαίο ανάγλυφο εντειχισμένο στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Αγία Τριάδα Αργολίδας (ή Μέρμπακα).

περισσότερα


Ανάγλυφο από τη Μέρμπακα Αργολίδας.

περισσότερα


Η κοιλάδα του Άργους.

περισσότερα


Η ακρόπολη της Λάρισας στο Άργος.

περισσότερα


Τοπίο στο Άργος. Στο λόφο η Ακρόπολη της Λάρισας. 7 Οκτωβρίου 1810.

περισσότερα


Τοπίο στον Αργολικό κόλπο.

περισσότερα