Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ιστορία (620 Θέματα)

Η διάταξη του στόλου της Ιερής Συμμαχίας όπως αυτός απέπλευσε από τη Μεσσήνη της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 1571, ενόψει της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Το κάστρο στο Μαργαρίτι της Θεσπρωτίας κατά την πολιορκία του από τους Βενετούς στα 1571.

περισσότερα


Το έμβλημα του Καπουδάν Πασά (αρχιναυάρχου του οθωμανικού στόλου) όπως παρουσιάστηκε στη Σινιορία της Βενετίας μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Χάρτης του Χέρτζεκ Νόβι στο σημερινό Μαυροβούνιο, ενώ πολιορκείται από τους Οθωμανούς υπό τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα στα 1539.

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής της Βενετίας κατά την αρχαιότητα

περισσότερα


Η κατάληψη της Κορώνης από τους Βενετούς το 1685.

περισσότερα


Οι βενετικές κτήσεις στην Ιταλία.

περισσότερα


Το πεδίο της μάχης της Χαιρώνειας (338 π. Χ.).

περισσότερα


Η διάταξη των βρετανικών δυνάμεων στο Αμπουκίρ στις 8 Μαρτίου 1801, όταν οι Βρετανοί και οι Οθωμανοί το απέσπασαν από του Γάλλους.

περισσότερα


Διάταξη των αποβατικών δυνάμεων υπό τον λοχαγό Λάρμουρ στην κατάληψη του Αμπουκίρ από τους Βρετανούς και τους Οθωμανούς στις 8 Μαρτίου 1801.

περισσότερα


Ο κανωπικός βραχίονας του Νείλου από αναλυτικό σκαρίφημα βρετανού αξιωματικού, στο οποίο καταγράφεται η θέση των στρατιωτικών δυνάμεων πριν την κατάληψη της πόλης από τους Βρετανούς και τους Οθωμανούς.

περισσότερα


Ο βασιλιάς της Αραγωνίας με πολεμική περιβολή.

περισσότερα


Ο βασιλιάς της Σικελίας με πολεμική περιβολή.

περισσότερα


Προσωπογραφία του βασιλιά Καρόλου ΙΒ΄ της Σουηδίας και του επιτετραμμένου του, βαρώνου Γκέοργκ Χάινριχ φον Γκερτς.

περισσότερα


Η ανάπτυξη του ρωσικού και του οθωμανικού στρατού στη μάχη του Στανιλέστι κατά την εκστρατεία του Προύθου (1711). Οθωμανοί αξιωματούχοι συνεδριάζουν στη σκηνή τους.

περισσότερα


Η διάταξη των ρωσικών στρατευμάτων κατά τη μάχη του Στανιλέστι στην εκστρατεία του Προύθου (1711). Προσωπογραφίες των επικεφαλής των στρατευμάτων αυτοκράτορα Πέτρου του Μεγάλου της Ρωσίας και του Βεζίρη Μπαλτατζί Μεχμέτ Πασά. Ρωμαϊκά νομίσματα της περιοχής.

περισσότερα


Το στρατόπεδο του βασιλιά της Σουηδίας Καρόλου ΙΒ΄ κοντά στην πόλη Μπέντερ (1713).

περισσότερα


Τα πλοία με τα οποία ταξίδεψε η γερμανική διπλωματική αποστολή, το 1578, στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η υποδοχή της γερμανικής διπλωματικής αποστολής, το 1578, από τους Οθωμανούς.

περισσότερα


Η πορεία της γερμανικής αντιπροσωπείας, το 1578, με τη συνοδεία γενιτσάρων.

περισσότερα


Η άφιξη της γερμανικής διπλωματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Η υποδοχή της γερμανικής διπλωματικής αποστολής από τους Οθωμανούς στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης (1578).

περισσότερα


Ο τύμβος του Μαραθώνα.

περισσότερα


Η πεδιάδα της Χαιρώνειας.

περισσότερα


Η κρίση του Σολομώντα. Ο ναός του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ. Αρχιερείς του Ισραήλ: ο Σαδώκ και ο Αχιμάας. Βασιλείς του Ισραήλ: Ο Ιεροβοάμ, ο Ναδάβ και ο Ηλά.

περισσότερα


Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης: Ο Αζαρίας, ο Ηλίας, ο Αβδιού, ο Μιχαίας και ο Ιωνάς. Βασιλείς του Ισραήλ: Ο Ζιμρί, ο Αμρί, ο Αχαάβ κι η Ιεζαβέλ, ο Οχοζίας και ο Ιωράμ. Άποψη της Ιεριχούς. Ο Προφήτης Ηλίας καθώς αναλαμβάνεται στους ουρανούς.

περισσότερα


Οι επτά σοφοί της αρχαιότητας. (Θαλής, Σόλων, Χίλων Περίανδρος, Κλεόβουλος, Βίας, Πιττακός). Άποψη της Μασσαλίας. Βασιλείς της δυναστείας του Δαβίδ από την οποία κατάγεται ο Ιησούς: Αμώς, Ιωσίας, Ιωάχαζ, Ιεχονίας, Ιωακείμ, Σεδεκίας.

περισσότερα


Βασιλείς της Βαβυλώνας:΄Ο Μαρδοχαίος και ο Ναβουχοδονόσωρ. Ο Ξέρξης. Άποψη του Βυζαντίου (Κωνσταντινούπολης). Ο Ναβουχοδονόσωρ κατακτά την Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


O Ναβουχοδονόσωρ κατακτά την Ιερουσαλήμ.

περισσότερα


Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον βασιλιά Ναβουδοχονόσορα.

περισσότερα