Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον (7656 Θέματα)

Πύλη στο κάστρο της Αμάσειας: θραύσμα ελληνιστική περιόδου σε νεότερη δόμηση.

περισσότερα


Ερείπια φυλακής στο κάστρο της Αμάσειας.

περισσότερα


Ερείπια τοίχου στις φυλακές του κάστρου της Αμάσειας.

περισσότερα


Κάτοψη του κάστρου της Αμάσειας.

περισσότερα


Οι Τάφοι των Βασιλέων στην Αμάσεια. Στο πρώτο επίπεδο το τέμενος του Μπεγιαζίτ Β΄.

περισσότερα


Οι Τάφοι των Βασιλέων στην Αμάσεια: Κεντρικό μαυσωλείο.

περισσότερα


Οι Τάφοι των Βασιλέων στην Αμάσεια: Τα δυτικά μαυσωλεία.

περισσότερα


Οι Τάφοι των Βασιλέων στην Αμάσεια: Το ανατολικό μαυσωλείο γνωστό ως Αϊναλί Μαγαρά.

περισσότερα


Θύρα ιεροδιδασκαλείου, Αμάσεια: θραύσμα ελληνιστικής περιόδου σε νεότερη δόμηση.

περισσότερα


Το Ζίλε από τα βόρεια. Στο βάθος το ρωμαϊκό κάστρο.

περισσότερα


Άποψη του Σουλού Σεράι.

περισσότερα


Γέφυρα στον ποταμό Τσεκερέκ, κοντά στο Σουλού Σεράι.

περισσότερα


Θραύσμα ζωφόρου από το Σουλού Σεράι.

περισσότερα


Θραύσμα κιονοκράνου παραστάδας.

περισσότερα


Θραύσμα από γείσο.

περισσότερα


Μνημειακό κτίσμα, λουτρό κατά τους συγγραφείς, στο Τσερμούκ, στα νότια του Σουλού Σαράι στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Γέφυρα στον ποταμό Γιλντίζ, κοντά στη Σεβάστεια.

περισσότερα


Ιεροδιδασκαλείο στη Σεβάστεια.

περισσότερα


Άποψη της Σεβάστειας.

περισσότερα


Το φρούριο του Τοκάτ στη Μικρά Ασία.

περισσότερα


Η φυλακή στο κάστρο του Τοκάτ.

περισσότερα


Γέφυρα στον ποταμό Γεσίλ, κοντά στη θέση της Κόμανας της Ποντικής.

περισσότερα


Τοιχοδομή γέφυρας στον ποταμό Γεσίλ, κοντά στη θέση της Κόμανας της Ποντικής.

περισσότερα


Μαυσωλείο οθωμανικής περιόδου στη τοποθεσία που βρισκόταν η Κόμανα Ποντική.

περισσότερα


Το Νικσάρ από τα ανατολικά.

περισσότερα


Η γέφυρα Λεϊλεκλί στο Νικσάρ.

περισσότερα


Το κάστρο του Νικσάρ από τα βορειοδυτικά.

περισσότερα


Ερείπια κτίσματος (κατά τους συγγραφείς πιθανότατα λουτρού) στο κάστρο του Νικσάρ.

περισσότερα


Ερείπια φυλακής στο κάστρο του Νικσάρ.

περισσότερα


Ερείπια στο κάστρο του Νικσάρ.

περισσότερα