Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τείχη (858 Θέματα)

Εικ. 1. Η Λακωνική Πύλη της Μεσσήνης. Εικ. 2. Τμήμα των τειχών της αρχαίας Μεσήνης.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση τετράγωνου πύργου στα τείχη της αρχαίας Μεσσήνης: Πλάγια όψη. Τομή καθ'ύψος. Άνοψη και κάτοψη. Αρχιτεκτονικά μέλη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση τετράγωνου πύργου στα τείχη της αρχαίας Μεσσήνης: Τομή καθ ύψος. Κάτοψη.

περισσότερα


Άποψη και κάτοψη του πεταλόσχημου πύργου στο βορειοδυτικό τείχος της αρχαίας Μεσσήνης (Πύργος 6).

περισσότερα


Άποψη και κάτοψη (σχεδιαστική αποκατάσταση) της Αρκαδικής Πύλης της Μεσσήνης.

περισσότερα


Η Αρκαδική Πύλη της Μεσσήνης: Εικ. 1. Εξωτερική όψη. Εικ. 2. Εσωτερική όψη.

περισσότερα


Αρκαδική Πύλη της Μεσσήνης: Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης.

περισσότερα


Αρκαδική Πύλη της Μεσσήνης: Σχεδιαστική αποκατάσταση της εσωτερικής όψης.

περισσότερα


Εικ. 1. Ο εσωτερικός κυκλικός χώρος της Αρκαδικής Πύλης της Μεσσήνης, με την κόγχη (αριστερά) όπου έστεκε η μία εκ των δύο ερμαϊκών στηλών. Εικ. 2.Σχεδιαστική αποκατάσταση του εσωτερικού κυκλικού χώρου της Αρκαδικής Πύλης. Στα αριστερά διακρίνεται η κόγχη με την ερμαϊκή στήλη.

περισσότερα


Κόγχη τοποθέτησης ερμαϊκής στήλης στον εσωτερικό κυκλικό χώρο της Αρκαδικής Πύλης της Μεσσήνης: Σχεδιαστική αποκατάσταση, τομή καθ'ύψος, κάτοψη και άνοψη.

περισσότερα


Εικ. 1. Άποψη της Κυπαρισσίας με το κάστρο. Εικ. 2. Σχέδιο και κάτοψη των αρχαίων τειχών γύρω από την ακρόπολη, στα ερείπια της οποίας ανεγέρθη το κάστρο της Κυπαρισσίας. Σχεδιαστική αποκατάσταση τμήματος του τείχους.

περισσότερα


Τμήμα των τειχών της ακρόπολης του Λέπρεου στην Ηλεία.

περισσότερα


Τμήμα των τειχών της ακρόπολης του Σαμικού στην Ηλεία.

περισσότερα


Εικ. 1. Τοπίο στη Φιγάλεια. Εικ. 2 και 3. Αποτύπωση και κάτοψη τμημάτων των τειχών της αρχαίας Φιγαλείας με τους προμαχώνες.

περισσότερα


Εικ. 1. Τοπογραφικός χάρτης και κάτοψη της ακρόπολης της Γόρτυνας στην Αρκαδία. Εικ. 2. Τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου της ακρόπολης της Γόρτυνας στην Αρκαδία.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του αρχαίου σταδίου ή ιπποδρόμου στο Λύκαιο Όρος στην Αρκαδία. Εικ. 2 και 3. Ερείπια τοιχοδομής. Εικ. 4. Μία εκ των δύο λίθινων λεκανών στη δεξαμενή (ορθογώνιο δωμάτιο) που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της ανατολικής πλευράς του σταδίου.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη τμήματος των τειχών της αρχαίας Μαντίνειας: Πύλη με οχυρωματικούς πύργους. Εικ. 2. Ερείπια κυκλικού οχυρωματικού πύργου. Εικ. 3. Ερείπια τετράγωνου οχυρωματικού πύργου. Εικ. 4, 5, 6. Τομή καθ' ύψος, κάτοψη και λεπτομέρεια διαζώματος του αρχαίου θεάτρου της Μαντίνειας.

περισσότερα


Εικ. 1. Τομή καθ' ύψος του αρχαίου θεάτρου του Άργους. Εικ. 2, 3, 4. Άποψη και τομή καθ' ύψος τμημάτων του Σεραπείου (αργότερα ρωμαϊκές θέρμες) του Άργους. Εικ. 5, 6, 7. Τμήματα του αρχαίου τείχους της ακρόπολης της Λάρισας στο Άργος.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες: Εικ. 1. Άποψη. Εικ. 2. Κάτοψη. Εικ. 3. Τομή καθ' ύψος.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες: Εικ. 1. και 3. Όψη και οπίσθια όψη του αναγλύφου των Λεόντων στο ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Εικ. 2. Κάτοψη. Εικ. 4. Τομή καθ'ύψος (οπίσθια όψη). Εικ. 5 και 6. Τμήμα των τειχών της Ακρόπολης.

περισσότερα


Εικ. 1 και 2. Είσοδος στοάς στα πολυγωνικά τείχη της Τίρυνθας. Κάτοψη της στοάς. Εικ. 3. Τμήμα των τειχών της Τίρυνθας, και κάτοψη αυτού.

περισσότερα


Εικ. 1 - 3. Άποψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και κάτοψη του άντρου του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο. Εικ. 4 - 9. Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες κιόνων και τμήματος τείχους γύρω από το Ιερό του Δία και της Αθηνάς, στην κορυφή του όρους Κύνθος.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη της περιοχής γύρω από την εκκλησία των Ταξιαρχών στο Ελλάνιο όρος στην Αίγινα. Στη θέση της εκκλησίας υπήρχε ο ναός του Ελλανίου Διός. Εικ. 2 και 3. Άποψη και σχεδιαστική αποκατάσταση του ελληνιστικού τείχους γύρω από τον ναό του Ελλανίου Διός. Εικ. 4 και 5. Θραύσματα επιγραφών από το Ελλάνιο όρος. Εικ. 6. Κάτοψη του ναού της Αφαίας στην Αίγινα.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση, κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της πύλης Σαν Λορέντζο στα τείχη του Μάρκου Αυρηλίου στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του τείχους Τόρτο στη Ρώμη.

περισσότερα


Ερείπια τοιχοδομής των ρωμαϊκών χρόνων στη Ρώμη.

περισσότερα


Ερείπια τειχών της ρωμαϊκής περιόδου γύρω από τον Καίλιο λόφο στη Ρώμη.

περισσότερα


Χάρτης της Χαλκίδα, με κατόψεις των τειχών της πόλης και του φρουρίου Καράμπαμπα.

περισσότερα


Δείγματα αρχαίας τοιχοδομίας.

περισσότερα


Τμήμα των βυζαντινών τειχών της Τραπεζούντας.

περισσότερα