Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Χορηγικά μνημεία (76 Θέματα)

Τομή του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Κάτοψη ημικίονα, όψη της βάσης του και τμήμα της όψης της τετράγωνης βάσης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Το κιονόκρανο, ο θριγκός και το γείσο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Διακρίνεται και τμήμα ανάγλυφου τρίποδα.

περισσότερα


Άνοψη, όψη και τομές του κιονοκράνου της επίστεψης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του ενός τετάρτου της στέγης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Εικ. 2. Τομή του θολωτής στέγης στη γραμμή CD της προηγούμενης εικόνας. Εικ. 3. Τομή μέρους του θόλου στη γραμμή EF. Εικ. 4. Τομή ab στο Α της εικ. 1 και 2. Εικ. 5 κυμάτιο στην απόληξη της άνω ζώνης της στέγης.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη του ακανθωτού επιθήματος στον θόλο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Εικ. 2. Κάτοψη της ανώτερης επιφάνειας του ακανθωτού επιθήματος. Εικ. 3. Κάθετη τομή Α-Β-C του ανθεμίου της Εικ. 2 σε αυτόν τον πίνακα.

περισσότερα


Ανάγλυφο από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: παράσταση του Διονύσου με πάνθηρα.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: : Σάτυροι.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές : Σάτυροι.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: η μεταμόρφωση των πειρατών σε δελφίνια.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: η μεταμόρφωση των πειρατών σε δελφίνια.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος και μεταμόρφωση των πειρατών σε δελφίνια.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυροι.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος και ο Διόνυσος.

περισσότερα


Γλυπτό με παράσταση ερωτιδέων από τη ζωφόρο χορηγικού μνημείου. Κάτοψη θεάτρου. Ηλιακό ρολόι στον βράχο πάνω από το Χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου.

περισσότερα


Γλυπτό με παράσταση ανδρικής και γυναικείας μορφής που κρατούν τρίποδα, πιθανότατα χορηγικό.

περισσότερα


Άποψη του Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου (Παναγιά η Σπηλιώτισσα). Στο βάθος διακρίνεται ο Υμηττός και στους πρόποδές του η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Αλεξανδρινού ενώ, στα δεξιά, η θολωτή κατασκευή είναι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και μεταξύ αυτής και του βράχου υπάρχει το μετόχι της Μονής των Αγίων Ασωμάτων. Οι συγκεντρωμένοι κάτω από το μνημείο είναι κάτοικοι της Αθήνας που περιμένουν τον ιερέα για την λειτουργία στην Παναγιά τη Σπηλιώτισσα.

περισσότερα


Εικ. Ι. Κάτοψη του Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου (Παναγιά η Σπηλιώτισσα). Εικ. ΙΙ. Σχέδιο του μέρους πάνω από το θριγκό.

περισσότερα


Σχεδιαστική αναπαράσταση του Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου (Παναγιά η Σπηλιώτισσα).

περισσότερα


Όψη παραστάδας, θριγκός και τομή επικράνου και θριγκού στη γωνία του Χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου (Παναγιά η Σπηλιώτισσα).

περισσότερα


Εικ. Ι. Όψη του τμήματος του Χορηγικού μνημείου του Θρασύλλου (Παναγιά η Σπηλιώτισσα) πάνω από τον θριγκό. Εικ. ΙΙ. Τομή του ίδιου τμήματος στη μέση των βαθμίδων που αποτελούν τη βάση του αγάλματος. Εικ. ΙΙΙ. Η βάση του ψηλότερου από τους δύο κίονες με τριγωνικά κιονόκρανα. Εικ. IV. Η βάση του χαμηλότερου από τους δύο κίονες.

περισσότερα