Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ρώμη (561 Θέματα)

Άποψη τμήματος του μαυσωλείου της Καικιλίας Μέτελλας στην Αππία οδό στη Ρώμη.

περισσότερα


Άποψη του μαυσωλείου της Καικιλίας Μέτελλας στην Αππία οδό στη Ρώμη.

περισσότερα


Θραύσματα μαρμάρινης σαρκοφάγου από το μαυσωλείο της Καικιλίας Μέτελλας στην Αππία οδό στη Ρώμη.

περισσότερα


Ανύψωση μαρμάρων κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

περισσότερα


Εργαλεία για την ανύψωση μαρμάρων κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

περισσότερα


Προμετωπίδα δ΄τόμου: Μνημειακό οικοδόμημα στον Τίβερη (φανταστική απεικόνιση).

περισσότερα


Το Καστέλ Σαντ' Άντζελο (μαυσωλείο του Αδριανού) στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη του Καστέλ Σαντ' Άντζελο (μαυσωλείο του Αδριανού) στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχέδιο τμήματος των ρωμαϊκών θεμελίων του Καστέλ Σαντ' Άντζελο (μαυσωλείου του Αδριανού) στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχέδιο, τομή καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες τμήματος των θεμελίων ρωμαϊκής περιόδου του Καστέλ Σαντ' Άντζελο (μαυσωλείου του Αδριανού) στη Ρώμη.

περισσότερα


Η είσοδος στο δευτέρο επιπέδο (μεσαιωνικής εποχής) του Καστέλ Σαντ' Άντζελο (μαυσωλείου του Αδριανού) στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη των ερειπίων του μαυσωλείου του Αδριανού, στο Καστέλ Σαντ' Άντζελο στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή κατά μήκος της γέφυρας Σαντ' Άντζελο και του μαυσωλείου του Αδριανού στο Καστέλ Σαντ' Άντζελο, στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος αψίδας στο μέσο της γέφυρας Σαντ' Άντζελο στη Ρώμη.

περισσότερα


Άποψη της γέφυρας Σαντ' Άντζελο στη Ρώμη.

περισσότερα


Τα ερείπια της λεγόμενης γέφυρας του Νέρωνα (Πόντε Νερονιάνο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη της γέφυρας του Φαμπρίκιου (Πόντε Φαμπρίτσιο) και της γέφυρας του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη. Επιγραφές στα ιερογλυφικά και στα λατινικά.

περισσότερα


Ερείπια της ρωμαϊκής επίστρωσης της νήσου Τιβερίνας στη Ρώμη. Στη νήσο βρισκόταν ο ναός του Ασκληπιού.

περισσότερα


Άποψη της γέφυρας του Φαβρίκιου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Επιγραφή ρωμαϊκής περιόδου στη γέφυρα του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη. Η επιγραφή επαναλαμβάνεται εκατέρωθεν σε όλες τις αψίδες, και γράφει: L . FABRICIVS . C . F . CVR . VIAR | FACIVNDVM . COERAVIT | IDEMQVE | PROBAVIT.

περισσότερα


Άποψη, κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της γέφυρας του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ'ύψος της γέφυρας του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της γέφυρας του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Άποψη της γέφυρας του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Ρωμαϊκές επιγραφές και κάτοψη τμήματος της γέφυρας του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Πλάγια όψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της γέφυρας του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Γέφυρα του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη: Tομή της αψίδας καθ' ύψος.

περισσότερα


Κάτοψη των σωζόμενων μελών του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη των σωζόμενων μελών του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Θραύσμα από τον χάρτη του Σεπτίμιου Σεβήρου ή Forma Urbis Romae, μαρμάρινο χάρτη της Ρώμης.

περισσότερα