Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Οθωμανοί αξιωματούχοι (429 Θέματα)

Ελεγκτής του βάρους και της τιμής των προϊόντων στο παζάρι της Κωνσταντινούπολης.

περισσότερα


Δημόσιος ελεγκτής.

περισσότερα


Ο επικεφαλής διερμηνέας του παλατιού του Σουλτάνου.

περισσότερα


Οσποδάρος, διοικητής επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα


Οσποδάρος, διοικητής επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα


Οσποδάρος, διοικητής επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα


Οσποδάρος, διοικητής επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

περισσότερα


Οθωμανός στην υπηρεσία δυτικοευρωπαϊκών πρεσβειών.

περισσότερα


Οθωμανός διερμηνέας στην υπηρεσία δυτικοευρωπαϊκών πρεσβειών.

περισσότερα


Οθωμανός αξιωματούχος.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Ιμπραήμ Πασά, αρχιναυάρχου του οθωμανικού στόλου, κατά τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου (Οκτώβριος 1827).

περισσότερα


Αριστερά: Αγάς επικεφαλής των γενιτσάρων. Δεξιά: Λοχαγός (εκατόνταρχος) των γενιτσάρων.

περισσότερα


Αριστερά: Πέρσης στρατιώτης του πεζικού του σουλτάνου. Δεξιά: Τοξότης της φρουράς του σουλτάνου.

περισσότερα


Αριστερά: Γενίτσαρος με πολεμική περιβολή. Δεξιά: Γενίτσαρος του πεζικού στη φρουρά του σουλτάνου.

περισσότερα


Αριστερά: Οθωμανός μάγειρας, πιθανότατα μέλος του σώματος των Γενιτσάρων. Δεξιά: Στρατιώτης του πεζικού του σουλτάνου.

περισσότερα


Στολές του οθωμανικού στρατού (19ος αιώνας). Επάνω αριστερά: Στρατιώτες του πυροβολικού. Επάνω κέντρο: Αξιωματικός της αυτοκρατορικής φρουράς. Επάνω δεξιά: ακοντιστής. Κέντρο αριστερά: Αιθίοπας ακοντιστής. Κέντρο μέση: Αξιωματικοί του πεζικού. Κέντρο αριστερά: Μουσικοί του ιππικού. Κάτω αριστερά: Στρατιώτης ατάκτου σώματος. Κάτω κέντρο: Αξιωματικός του ιππικού. Κάτω δεξιά: Νερουλάς του στρατού μαζί με στρατιώτες του πεζικού.

περισσότερα


Οθωμανός αξιωματούχος.

περισσότερα


Οθωμανός αξιωματούχος του πεζικού.

περισσότερα


Οθωμανός αξιωματούχος.

περισσότερα


Πλανόδιος πωλητής χαλβά στην Κωνσταντινούπολη.

περισσότερα


Ο Μεγάλος Βεζίρης.

περισσότερα


Ο Αρχιναύαρχος του oθωμανικού στόλου.

περισσότερα


Ο Ζουλουφλού Μπαλτατζή, φρουρός του παλατιού και των έγκλειστων πριγκήπων.

περισσότερα


Ο επικεφαλής του σώματος του πυροβολικού (Τοπτσού Μπασί).

περισσότερα


Αξιωματικός του ναυτικού.

περισσότερα


Κλητήρας του παλατιού του Σουλτάνου (Τσαούς).

περισσότερα


Φρουρός του παλατιού του Σουλτάνου.

περισσότερα


Φρουρός σώματος περιπολίας.

περισσότερα


Ο Μεγάλος Βεζίρης.

περισσότερα


Ο Αρχιναύαρχος του Οθωμανικού στόλου.

περισσότερα