Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Ναός της Αφαίας (Αίγινα) (56 Θέματα)

Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Τομές κατά πλάτος: η βόρεια και η νότια πλευρά.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και σχεδιαστικές αποκαταστάσεις μελών του θριγκού στη γωνία: επιστύλιο, αρθρώσεις, μετόπες, τρίγλυφα.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και σχεδιαστικές αποκαταστάσεις μελών κιόνων.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Σχεδιαστική αποκατάσταση του θριγκού στη γωνία με λεπτομέρειες προμόχθων, καταέτιου και οριζόντιου γείσου, σώματος και ακρωτηρίου του αετώματος. Στα αριστερά, τομή καθ' ύψος του θριγκού και του αετώματος στη γωνία. Άνοψη σταγόνων. Διακοσμητική λεπτομέρεια οριζόντιου γείσου. Άνοψη κίονα.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Ανθεμωτά ακροκέραμα και άλλες αρχαιότητες

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού (ανατολική πλευρά).

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Εικ. 1. Σχεδιαστική αποκατάσταση τμήματος της νοτίου πλευράς του ναού (από τον πρόναο προς τον σηκό). Εικ. 2. Τομή καθ' ύψος τμήματος της κρηπίδας της νοτίου πλευράς του ναού (από τον πρόναο προς τον σηκό). Εικ. 3. Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες μέλους της οροφής του ναού (σημείο συνδέσμου με τα ακροκέραμα).

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Σχεδιαστική αποκατάσταση της εισόδου του προνάου.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση των αετωμάτων του ναού της Αφαίας στην Αίγινα: Εικ. 1. Το δυτικό αέτωμα: Σκηνή από τον Τρωϊκό πόλεμο. Εικ. 2. Το ανατολικό αέτωμα: Ο Ηρακλής κατά του βασιλιά της Τροίας Λαομέδοντα.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, δυτικό αέτωμα: Εικ. 1. Τελεάμων. Εικ. 2. Λαομέδων.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, δυτικό αέτωμα: Εικ. 1 και 2. Ηρακλής.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, δυτικό αέτωμα: Εικ. 1. και 2. Πολεμιστές.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Θραύσματα από τα αετώματα. Εικ. 1. Το κεφάλι της Αθηνάς από το δυτικό αέτωμα.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Θραύσματα από τα αετώματα.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Θραύσματα από τα αετώματα. Εικ. 3 και 4. Ακρωτήριο.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Εικ. 1. Πολεμιστής της Τροίας. Εικ. 2. Αινείας.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ανατολικό αέτωμα: Εικ. 1. Τεύκρος. Εικ. 2. Αχιλλέας.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ανατολικό αέτωμα: Εικ. 1. Η θεά Αθηνά. Εικ. 2. Πάτροκλος.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ανατολικό αέτωμα: Εικ. 1. Έκτορας. Εικ. 2. Πάρης.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ανατολικό αέτωμα: Εικ. 1. Αίας. Εικ. 2. Έλληνας πολεμιστής.

περισσότερα


Ναός της Αφαίας στην Αίγινα: Ανθεμωτό ακροκέραμο στην κορυφή του ανατολικού αετώματος, που πλαισιώνεται από τις Ώρες Αυξώ και Καρπώ.

περισσότερα


Ο Ναός της Αφαίας στην Αίγινα.

περισσότερα


Ο Ναός της Αφαίας στην Αίγινα.

περισσότερα


Ο Ναός της Αφαίας στην Αίγινα.

περισσότερα


Ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα.

περισσότερα


Ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα. 4 Οκτωβρίου 1810.

περισσότερα