Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ιωνικός ρυθμός (60 Θέματα)

Ερέχθειο, η Πρόσταση των Καρυατίδων: Εικ. 1. Νότια όψη. Εικ. 2. Όψη του θριγκού στη γωνία. Εικ. 3. Όψη της κρηπίδας στη βάση κίονα. Εικ. 4. Άνοψη της οροφής με τους κίονες και τα φατνώματα.

περισσότερα


Το προστώο της δεξαμενής του Αδριάνειου Υδραγωγείου (Δεξαμενή) στους πρόποδες του Λυκαβηττού.

περισσότερα


Άποψη του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος ή Μητρώου εν Άγραις (Παναγία στην Πέτρα). Σχεδιαστική απεικόνιση του επιστυλίου. Κάτοψη του μνημείου. Το προστώο της Δεξαμενής του Αδριάνειου Υδραγωγείου (Δεξαμενή) (Β). Κάτοψη του μνημείου. Σχεδιαστική απεικόνιση του θριγκού.

περισσότερα


Σύνθεση: Ο Ναός του Ολυμπίου Διός και στα αριστερά οθωμανικό νεκροταφείο δίπλα σε μουσουλμανικό τέμενος. Στο βάθος διακρίνεται η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας και η Πύλη του Αδριανού.

περισσότερα


Το Ερέχθειο μαζί με την Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς.

περισσότερα


Ερέχθειο: Α. Πρόσοψη. Β, C, D. Όψη της νότιας πλευράς. E. Όψη κίονα, κιονόκρανου και θριγκού της βόρειας όψης. F. Επίκρανο παραστάδας. G. Βάση κιόνων. Η. Όψη τμήματος βάθρου. Ι. Λεπτομέρειες από το περιθύρωμα των νοτίων παραθύρων.

περισσότερα


Ερέχθειο: A. Όψη κιονοκράνου ιωνικού ρυθμού. Β. Καθ' ύψος τομή του κιονοκράνου. C, D. Άνοψη γωνιακού ιωνικού κίονα. E. Πλάγια όψη ιωνικού κιονοκράνου. F. Σχέδιο με τις θέσεις του διαβήτη για τη χάραξη της έλικας στο ιωνικό κιονόκρανο.

περισσότερα


Το λεγόμενο Μαυσωλείο του Θέρονα: Εικ. 1. Κάτοψη τμήματος του τάφου. Εικ. 2. Σχέδιο τμήματος του θριγκού, κιονοκράνου και κίονα. Εικ. 3. Σχέδιο ενός εκ των παραθύρων. Εικ. 4. Λεπτομέρειες από το περιθύρωμα των παραθύρων.

περισσότερα


Το λεγόμενο Μαυσωλείο του Θέρονα.

περισσότερα


Όψη του λεγόμενου Μαυσωλείου του Θέρονα.

περισσότερα


Άποψη τμήματος των Προπυλαίων της Ακρόπολης και του Ναού της Αθηνάς Νίκης. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται το βάθρο του Αγρίππα ενώ στο βάθος ο Ναός του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά.

περισσότερα


Άποψη του Ερεχθείου από τα νότια, στο βάθος δεξιά διακρίνεται ο Λυκαβηττός.

περισσότερα


Ερέχθειο: Άποψη του βορείου προπύλου από τα ανατολικά.

περισσότερα


Αρχαιότητες από την Αθήνα: 1. Κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού από την Κεντρική Διάβαση των Προπυλαίων της Ακρόπολης. 2. Σχέδια θριγκού, πλαϊνής όψης και τομής ιωνικού κιονοκράνου από την Κεντρική Διάβαση των Προπυλαίων της Ακρόπολης. Κάτοψη κίονα ιωνικού ρυθμού και σχέδια βάσης. 3.Επιγραφές σε μετόπες δωρικού κτίσματος από την Αρχαία Αγορά.

περισσότερα


Παράσταση από αττικό ερυθρόμορφο αγγείο. Απεικονίζεται ο καμπυλωτός στήμονας ενός είδους τριφυλλιού διάσπαρτου στον ελληνικό χώρο, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης της σπείρας στα ιωνικά κιονόκρανα.

περισσότερα


Παράσταση από αττικό ερυθρόμορφο αγγείο. Απεικονίζεται ο καμπυλωτός στήμονας ενός είδους τριφυλλιού διάσπαρτου στον ελληνικό χώρο, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης της σπείρας στα ιωνικά κιονόκρανα.

περισσότερα


Κίονας και κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού.

περισσότερα


Δωρικό και Ιωνικό κιονόκρανο.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση, άνοψη, κάτοψη και τομή καθ' ύψος αρχιτεκτονικών μελών κίονα ιωνικού ρυθμού από τον σηκό του ναού.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ενός από τους ιωνικούς κίονες που είναι εντειχισμένοι στον σηκό του ναού. Στην εικόνα 4, θραύσμα της οροφής, στην επαφή του φατνώματος με το κιονόκρανο.

περισσότερα


Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες μελών κιόνων από τη Μεγαλόπολη.

περισσότερα


Θραύσμα κιονοκράνου και ανάγλυφα από τη Σπάρτη.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Κάτοψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Κάτοψη και σχεδιαστική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Πλάγια όψη και τομή κατά μήκος του ναού του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχέδιο έλικα και αρχιτεκτονικές λεπτομέρεις βάσης κίονα ιωνικού ρυθμού και κρηπίδας από το ναό του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση του θριγκού στη γωνία και λεπτομέρειες κιονοκράνου ιωνικού ρυθμού από το ναό του Πορτούνου, που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη.

περισσότερα


Πλαϊνή όψη του ναού του Πορτούνου που παλαιότερα αποκαλείτο ναός της Φορτούνα Βιρίλις, στη Ρώμη. Τον 16ο αιώνα ο ναός λειτουργούσε ως εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας.

περισσότερα