Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Κροατία (286 Θέματα)

Χάρτης του Όσορ, λιμάνι στο νησί Κρες (η αρχαία Χέρσος), στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη του Ζάνταρ (η αρχαία Ίδασσα) και Ζάρα υπό τη βενετική διοίκηση, στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη του Σιμπένικ, Σιμπένικο κατά την βενετική διοίκηση, στην Κροατία. Στο πρώτο επίπεδο διακρίνεται επίσης το Φρούριο του Αγίου Νικολάου.

περισσότερα


Άποψη του Σκαρντίν, Σκαρντόνα κατά τη βενετική διοίκηση, στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη του Τρογκίρ (το αρχαίο Τραγούριον), στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη του Σπλιτ (η αρχαία Ασπάλαθος) και Σπαλάτο κατά την βενετική διοίκηση, στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου του Κλις, Κλίσσα κατά την βενετική και Κιλίς κατά την οθωμανική διοίκηση, στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης της νήσου Χβαρ (η αρχαία Φάρος) και Λεσίνα κατά την βενετική διοίκηση, στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης της Κόρτσουλα (η αρχαία Κόρκυρα Μέλαινα) ή Κούρτολα κατά τη βενετική διοίκηση, στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη του Ντουμπρόβνικ ή Ραγούσα, στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του Παγκ στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του Ραμπ στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του λιμανιού του Πόρετς, η αρχαία Πάρενθος, στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του λιμανιού της Πούλα, (στην αρχαιότητα Πόλαι), στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του κόλπου Κβάρνερ και των ομώνυμων νήσων στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης των λιμανιών του Μπακάρ και του Κραλιέβιτσα στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης των Δαλματικών ακτών γύρω από το Ζαντάρ.

περισσότερα


Χάρτης του Ζαντάρ (η αρχαία Ίδασα, και Ζάρα υπό τη βενετική διοίκηση) στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης των Δαλματικών ακτών γύρω από το Ραγκόζνιτσα.

περισσότερα


Χάρτης του Σπλίτ (η αρχαία Ασπάλαθος) στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης των εκβολών του ποταμού Νερέτβα στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του νησιού Βις (τα αρχαία Ίσσα, και Λίσσα υπό τη βενετική διοίκηση) στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του λιμανιού της πόλη του Βις στο ομώνυμο νησί.

περισσότερα


Χάρτης των Ελαφίτων νήσων, έξω από το Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης των Δαλματικών ακτών από το Ντουμπρόβνικ ως τα σύνορα με την Αλβανία.

περισσότερα


Χάρτης του αγκυροβολίου στο βόρειο τμήμα του νησιού Μλιέτ στην Κροατία.

περισσότερα


Χάρτης του αγκυροβολίου στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού Λάστοβο (η αρχαία Λαδέστανος) στην Κροατία.

περισσότερα


Άποψη της πόλης Πόρετς στη σημερινή Κροατία.

περισσότερα


Άποψη της πόλης Πούλα στη σημερινή Κροατία.

περισσότερα


Άποψη της πόλης Ζαντάρ στη σημερινή Κροατία.

περισσότερα