Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Μυκήνες (128 Θέματα)

Κάθετη τομή του θολωτού τάφου των Μυκηνών γνωστού ως Θησαυρός του Ατρέα.

περισσότερα


Η πεδιάδα του Άργους από το χωριό Χαρβάτι.

περισσότερα


Η πεδιάδα του Άργους.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Διακοσμητικά θέματα από τον Θησαυρό του Ατρέα.

περισσότερα


Βάση κίονα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Διακοσμητικά θέματα από τον Θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρό του Ατρέα).

περισσότερα


Χάρτης της περιοχής των Μυκηνών.

περισσότερα


I. Το τείχος της ακρόπολης της Λάρισσας του Άργους. ΙΙ και ΙΙΙ. Τομή και κάτοψη του "Θησαυρού του Ατρέα" στις Μυκήνες. ΙV. Η είσοδος του "Θησαυρού του Ατρέα" στις Μυκήνες. V. H Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η πεδιάδα της Αργολίδας και η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Μυκηναϊκός θολωτός τάφος, γνωστός ως ο «Θησαυρός του Ατρέα».

περισσότερα


Ερείπια στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η βόρεια πύλη στην ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η είσοδος στον θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Κάτοψη του νεκρικού θαλάμου του θολωτού τάφου των Μυκηνών. Εικ. 2 Τομή επιστυλίου άνωθεν της πόρτας. Εικ. 3: Κάτοψη, τομές και όψη δεξαμενής στο Τούσκουλο της Ρώμης.

περισσότερα


Τομή του θόλου, του στομίου και μέρους του δρόμου στον Θολωτό Τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Λεπτομέρειες από την πρόσοψη του Θολωτού Τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Εικ. 1: Όψη της κρηπίδας του ημικίονα από πάνω Εικ. 2: Όψη ημικίονα. Εικ. 3: Λεπτομέρεια του διακόσμου της κρηπίδας. Εικ. 4: Θραύσμα πιθανώς προερχόμενο από το κιονόκρανο. Εικ. 5: Μέρος του διακόσμου του ημικίονα. Εικ. 6: Κάτοψη του άνω μέρους του κίονα. Εικ. 7: Θραύσμα από λευκό μάρμαρο. Εικ. 8: Θραύσμα από λευκό μάρμαρο. Εικ. 9: Θραύσμα από πράσινο μάρμαρο. Εικ. 10: Θραύσμα από κόκκινο μάρμαρο.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της εισόδου του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Τοπίο στις Μυκήνες, στα αριστερά διακρίνονται η ακρόπολη και η Πύλη των Λεόντων.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος στις Μυκήνες, γνωστός και ως "Θησαυρός του Ατρέως" ή "τάφος του Αγαμέμνονα".

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης των Μυκηνών.

περισσότερα


Λεπτομέρειες από τα μνημεία στις Μυκήνες.

περισσότερα


Πύλη των Λεόντων: το ανάγλυφο στο ανακουφιστικό τρίγωνο, με την ερλαδική παράσταση των δύο λεόντων που πατάνε σε δύο βωμούς, πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Χάρτης των Μυκηνών. Σημειώνονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χώρου.

περισσότερα


Τομή και κάτοψη του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Το εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα