Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μυκήνες (128 Θέματα)

Επιγραφή από την Ακρόπολη της Λάρισας στο Άργος. Σχέδια των τειχών της Ακρόπολης της Λάρισας (Άργος) και της Ακρόπολης  της Τίρυνθας. Κιονόκρανο από πράσινο μάρμαρο από της Μυκήνες. Σύνδεσμοι και αρχιτεκτονικά στοιχεία από τον Θολωτό τάφο των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Θραύσμα από κοκκινωπό λάρτιο λίθο (rosso antico) από την ανάγλυφη διακόσμηση της εισόδου του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα). Το θραύσμα αυτό κοσμούσε εκκλησία κοντά στο μνημείο.

περισσότερα


Άποψη της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη της Βόρειας (δευτερεύουσας) πύλης των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη των Μυκηνών.

περισσότερα


Σχεδιαστική απεικόνιση των τειχών της Ακρόπολης των Μυκηνών και της Ακρόπολης της Τίρυνθας.

περισσότερα


Σελίδα τίτλου α΄μέρους. Στην ένεθετη παράσταση η βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Σελίδα αρχής κεφαλαίου. Στην ένθετη παράσταση ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Μυκηναϊκό μνημείο κοντά στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη στο εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών (Θησαυρός του Ατρέα).

περισσότερα


Άποψη της ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Πύλη των Λεόντων: Οπίσθια όψη του αναγλύφου των Λεόντων στο ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


H βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη του εσωτερικού του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Είσοδος λακκοειδούς τάφου στις Μυκήνες.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στην ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στην ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Κτερίσματα από τάφους των Μυκηνών.

περισσότερα


Χρυσό διάδημα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Άποψη των ανασκαφών του Σλήμαν στις Μυκήνες. Στο πρώτο επίπεδο ο Ταφικός Περίβολος Α΄.

περισσότερα


Χρυσά αγγεία από τις Μυκήνες, οινοχόη και κύπελλα με σφυρήλατα κοσμήματα: σχέδιο που αποδίδει τα αγγεία σε πλήρη αποκατάσταση. Ευρήματα από τον Ταφικό Περίβολο Α΄που ανέσκαψε ο Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Φανταστική αναπαράσταση της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο Θολωτός τάφος των Μυκηνών, γνωστός και ως Θησαυρός του Ατρέα. Τομή του τάφου.

περισσότερα


Τοπίο στις όχθες του Χάβου, κοντά στις αρχαίες Μυκήνες.

περισσότερα