Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Μυκήνες (128 Θέματα)

Προσωπογραφία του Ερρίκου Σλήμαν, 1877. Αρχαίο σταυροειδές σύμβολο (σβάστικα) που ο Σλήμαν ανακάλυψε στην Τροία. Η σβάστικα ήταν σύμβολο διαδεδομένο στον Ινδοευρωπαϊκό χώρο κατά την αρχαιότητα.

περισσότερα


Θραύσματα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Κάτοψη των ανασκαφών του Ερρίκου Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Κάτοψη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Εικ. 1. Νεκρικό προσωπείο, γνωστό ως Προσωπείο του Αγαμέμνονα, από τις Μυκήνες. Εικ. 2. Ο Ταύρος τον Μυκηνών. Εικ. 3 και 4. Χρυσά κτερίσματα από τις Μυκήνες. Εικ. 5 και 6. Χρυσά κοσμήματα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Πανοραμική άποψη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Άποψη των ανασκαφών του Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών: Ταφικά μνημεία.

περισσότερα


Άποψη των Μυκηνών, με την Ακρόπολη στο βάθος.

περισσότερα


Τοπίο γύρω από την Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Ο βρετανός σκιτσογράφος της εφημερίδας Illustrated London News σχεδιάζει την Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών από την εσωτερική πλευρά.

περισσότερα


Το εσωτερικό του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Ταφικό μνημείο στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Θολωτός τάφος στις Μυκήνες.

περισσότερα


Λακκοειδής τάφος στην Ακρόπολη των Μυκηνών.

περισσότερα


Κάτοικοι των Μυκηνών στην οικία τους, γύρω από τη φωτιά.

περισσότερα


H βόρεια (δευτερεύουσα) πύλη της Ακρόπολης των Μυκηνών.

περισσότερα


Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα


Οι αρχαιότητες που ανακάλυψε ο Ερρίκος Σλήμαν στις Μυκήνες παρουσιάζονται σε έκθεση στην Αθήνα.

περισσότερα


Τοπογραφικός χάρτης των Μυκηνών.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες: Εικ. 1. Άποψη. Εικ. 2. Κάτοψη. Εικ. 3. Τομή καθ' ύψος.

περισσότερα


Η Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες: Εικ. 1. και 3. Όψη και οπίσθια όψη του αναγλύφου των Λεόντων στο ανακουφιστικό τρίγωνο πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Εικ. 2. Κάτοψη. Εικ. 4. Τομή καθ'ύψος (οπίσθια όψη). Εικ. 5 και 6. Τμήμα των τειχών της Ακρόπολης.

περισσότερα


Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών.

περισσότερα


Εικ. 1. Η είσοδος του Θολωτού τάφου των Μυκηνών. Εικ. 2 - 7. Λακκοειδείς τάφοι στις Μυκήνες: Είσοδοι, τομές καθ' ύψος, κατόψεις.

περισσότερα


Διακοσμητικές λεπτομέρειες και ανάγλυφα θραύσματα από τις Μυκήνες.

περισσότερα


Φανταστική απεικόνιση της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες.

περισσότερα