Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Ωρολόγιον του Κυρρήστου (Αέρηδες) (56 Θέματα)

I. Ο θριγκός του Υδραυλικού Ρολογιού του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων). ΙΙ. Τομή της ανώτερης από τις τρεις βαθμίδες που αποτελούν τον στερεοβάτη του κτιρίου.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του ενός τετάρτου της στέγης του Υδραυλικού Ρολογιού του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων). Εικ. 2. Τομή της μισής στέγης. Εικ. 3. Θραύσμα κιονοκράνου το οποίο φέρει την ένδειξη Β στον πρηγούμενο πίνακα, και το οποίο στον πίνακα ΙΙΙ αυτού του κεφαλαίου με κάποιες συμπληρώσεις φαίνεται να υποστηρίζει την κωνική επίστεψη και το γλυπτό που παριστάνει Τρίτωνα.

περισσότερα


Υδραυλικό Ρολόι του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων) : Εικ. 1. Λεπτομέρεια κάτοψης και όψης κίονα. Κιονόκρανο και θριγκός του πρόπυλου. Εικ. 2. Θραύσμα των γεισίποδων του θριγκού. Εικ. 3. Τομή του γείσου στη θέση κάτω από την ανάγλυφη μορφή του Νότου.

περισσότερα


Όψη και κάτοψη παραστάδας και τομή του επιστυλίου της στο Υδραυλικό Ρολόϊ του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων).

περισσότερα


Λεπτομέρειες αρχιτεκτονικών μελών στο εσωτερικό του Υδραυλικού Ρολογιού του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων): Εικ. 1. Τομή της χαμηλότερης κορνίζας. Εικ. 2. Όψη της ανώτερης κορνίζας. Εικ. 3. Ανόψεις φατνωμάτων υπό ορθής και παραπληρωματικής γωνίας. Εικ. 4. Κίονας, κιονόκρανο και επιστύλιο στο ανώτερο τμήμα. Εικ. 5. Οι ραβδώσεις των κιόνων.

περισσότερα