Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Σχέδια - Κατόψεις (1128 Θέματα)

Όψεις και τομές κιονοκράνων από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Όψεις και τομές κιονοκράνων από τον ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα (Μικρά Ασία).

περισσότερα


Κάτοψη αρχαίου θεάτρου στη Ρινιάσα.

περισσότερα


Κάτοψη του υπερώου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Μουσουλμάνοι στις διαδοχικές φάσεις της προσευχής (ναμάζι). Βυζαντινά νομίσματα.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών από θραύσματα.

περισσότερα


Όψη και κάτοψη του φρουρίου των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό) στον Κορινθιακό κόλπο.

περισσότερα


Κορινθιακό κιονόκρανο από τη Νικόπολη στην Ήπειρο.

περισσότερα


Κάτοψη του Παρθενώνα.

περισσότερα


Τομή της Πυραμίδας του Χέοπα.

περισσότερα


Τομή της Πυραμίδας της Σακκάρα.

περισσότερα


Κάτοψη του ιερού ναού στις κατακόμβες της Αλεξάνδρειας.

περισσότερα


Χάρτης της Κωνσταντινούπολης και των Στενών του Βοσπόρου, μαζί με κάτοψη της Αγίας Σοφίας.

περισσότερα


Κάτοψη της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος.

περισσότερα


Απεικόνιση της πρόσοψης και της πλαϊνής πλευράς της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος.

περισσότερα


Σχέδια του θριγκού και του κιονοκράνου της πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος. Άνοψη του θριγκού.

περισσότερα


1. Όψη της παραστάδας της Πύλης της Αθηνάς Αρχηγέτιδος (Παζαρόπορτα). 2. Τομή της παραστάδας. 3. Τομή του θριγκού.

περισσότερα


Κάτοψη του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος στη νότια όχθη του Ιλισσού.

περισσότερα


Όψη του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος στον Ιλισσό.

περισσότερα


1. Απεικόνιση της νότιας πλευράς του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος στον Ιλισσό. 2. Κατά μήκος τομή του ναού.

περισσότερα


1. Βάση και κιονόκρανο των κιόνων, θριγγός του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος. Η ζωφόρος ήταν ήδη κατεστραμμένη και το ανάγλυφο που απεικονίζεται προέρχεται από θραύσμα αναγλύφου που βρέθηκε στην Αθήνα και του οποίου οι διαστάσεις ταιριάζουν με το τμήμα που λείπει. 2. Απεικόνιση του τετάρτου του κίονα. 3. Απεικόνιση των αυλακιών του κίονα.

περισσότερα


Τομές και όψη γωνιακού κιονοκράνου του ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδας. 1. Σχέδιο του κιονοκράνου 2. Όψη του κιονοκράνου 3. Τομή της όψης του κιονοκράνου. 4.Τομή της πλευράς του κιονοκράνου 5. Σχέδιο του έλικα του κιονοκράνου.

περισσότερα


Κιονόκρανο και βάση μιας από τις παραστάδες και διάφοροι τύποι επιστυλίων του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος ή του λεγόμενου Μητρώου εν Άγραις (Παναγία στην Πέτρα). Εικ. 1. Α. Επιστύλιο της εισόδου, Εικ. 2. Επιστύλιο του πρόναου, Εικ. 3. Κυμάτιο με ζωγραφισμένα ανθέμια στο επιστύλιο του πρόναου, Εικ. 4. Επιστύλιο του οπισθόδομου.

περισσότερα


Κάτοψη του Υδραυλικού Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργου των Αέρηδων).

περισσότερα


Απεικόνιση και τομή καθ' ύψος του Υδραυλικού Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργου των Αέρηδων).

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του ενός τετάρτου της στέγης του Υδραυλικού Ρολογιού του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων). Εικ. 2. Τομή της μισής στέγης. Εικ. 3. Θραύσμα κιονοκράνου το οποίο φέρει την ένδειξη Β στον πρηγούμενο πίνακα, και το οποίο στον πίνακα ΙΙΙ αυτού του κεφαλαίου με κάποιες συμπληρώσεις φαίνεται να υποστηρίζει την κωνική επίστεψη και το γλυπτό που παριστάνει Τρίτωνα.

περισσότερα


Υδραυλικό Ρολόι του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων): Εικ. 1. Λεπτομέρεια κάτοψης και όψης κίονα. Κιονόκρανο και θριγκός του πρόπυλου. Εικ. 2. Θραύσμα των γεισίποδων του θριγκού. Εικ. 3. Τομή του γείσου στη θέση κάτω από την ανάγλυφη μορφή του Νότου.

περισσότερα


Σχέδιο κιονοκράνου με ίχνη από τον θριγκό και το πλαίσιο της εισόδου, με βάση μικρό διασωζόμενο τμήμα του κιονοκράνου.

περισσότερα


Λεπτομέρειες αρχιτεκτονικών μελών στο εσωτερικό του Υδραυλικού Ρολογιού του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρηδων): Εικ. 1. Τομή της χαμηλότερης κορνίζας. Εικ. 2. Όψη της ανώτερης κορνίζας. Εικ. 3. Ανόψεις φατνωμάτων υπό ορθής και παραπληρωματικής γωνίας. Εικ. 4. Κίονας, κιονόκρανο και επιστύλιο στο ανώτερο τμήμα. Εικ. 5. Οι ραβδώσεις των κιόνων.

περισσότερα


Τρία από τα οχτώ ηλιακά ρολόγια του Υδραυλικού Ωρολόγιου του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργου των Αέρηδων): Νότια, νοτιοανατολική και ανατολική πλευρά του πύργου.

περισσότερα


Δύο από τα ηλιακά ρολόγια τουΥδραυλικού Ωρολόγιου του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργου των Αέρηδων): βορειοανατολική και βόρεια πλευρά.

περισσότερα