Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Σχέδια - Κατόψεις (1128 Θέματα)

Όψη και κάτοψη μαυσωλείου ρωμαϊκής περιόδου στη Ρώμη.

περισσότερα


Όψη και κάτοψη του τάφου της Πρίσκιλλας στη Αππία οδό στη Ρώμη.

περισσότερα


Ο τάφος των Σκιπιώνων, μαυσωλείο του Σκιπίωνα, πατρικίου της Ρώμης, και της οικογένειάς του.

περισσότερα


Κάτοψη ρωμαϊκού μαυσωλείου, πιθανώς του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβήρου.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος ρωμαϊκού μαυσωλείου, πιθανώνς του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβήρου.

περισσότερα


Το Μαυσωλείο των Ισημεριών στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος, κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέριες μαυσωλείου στην αρχαία οδό Τιμπουρτίνα στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος και κάτοψη ρωμαϊκού τεφροφυλακίου του οίκου του Αυγούστου.

περισσότερα


Κάτοψη ταφικών θαλάμων, πιθανότατα ρωμαϊκών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ανακαλύφθηκαν στα 1751.

περισσότερα


Κάτοψη, επιγραφή και αρχιτεκτονικά μέλη ταφικού μνημείου έξω από την Πύλη Αππία (σήμερα Πύλη Σαν Σεμπαστιάνο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Εσωτερικό ταφικού μνημείου έξω από την Πύλη Αππία, σήμερα Πύλη Σαν Σεμπαστιάνο, στη Ρώμη (φανταστική απεικόνιση).

περισσότερα


Άποψη και κάτοψη του μαυσωλείου στη Βίλα Γκορντιάνι, στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη του μαυσωλείου του Αυγούστου στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή κατά μήκος και διακοσμητικές λεπτομέρειες του μαυσωλείου του Αυγούστου στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη της Αππίας οδού στη Ρώμη, με τομές καθ' ύψος μνημειακών τάφων που βρίσκονται επί της οδού.

περισσότερα


Τμήμα αναλημματικού τοίχου ρωμαϊκού αποτεφρωτηρίου στην Αππία οδό, στη Ρώμη.

περισσότερα


Τμήμα αναλημματικού τοίχου ρωμαϊκού αποτεφρωτηρίου στην Αππία οδό, στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη, τομή καθ' ύψος και άλλες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες μαυσωλείου στη Αππία οδό, στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του μαυσωλείου των Πλαυτίων στη Ρώμη.

περισσότερα


Άνοψη και τομή καθ' ύψος του μαυσωλείου της Αυγούστας Ελένης (Αγίας Ελένης) στη Ρώμη.

περισσότερα


Άποψη και κάτοψη του του μαυσωλείου της Αυγούστας Ελένης (Αγίας Ελένης) στη Ρώμη.

περισσότερα


Άνοψη (σχέδιαστική αποκατάσταση) του τεφροφυλακίου των δούλων και των απελευθέρων του Αυγούστου στην Αππία οδό στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη της πυραμίδας του Κεστίου στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος της πυραμίδας του Κεστίου στη Ρώμη.

περισσότερα


Όψη, κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του μαυσωλείου της Καικιλίας Μέτελλας στην Αππία οδό στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη του Καστέλ Σαντ' Άντζελο (μαυσωλείο του Αδριανού) στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη των ερειπίων του μαυσωλείου του Αδριανού, στο Καστέλ Σαντ' Άντζελο στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή κατά μήκος της γέφυρας Σαντ' Άντζελο και του μαυσωλείου του Αδριανού στο Καστέλ Σαντ' Άντζελο, στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος αψίδας στο μέσο της γέφυρας Σαντ' Άντζελο στη Ρώμη.

περισσότερα


Άποψη, κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της γέφυρας του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα