Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Σχέδια - Κατόψεις (1128 Θέματα)

Τομή καθ'ύψος της γέφυρας του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της γέφυρας του Φαβρικίου (Πόντε Φαμπρίτσιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Ρωμαϊκές επιγραφές και κάτοψη τμήματος της γέφυρας του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Πλάγια όψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της γέφυρας του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη.

περισσότερα


Γέφυρα του Κεστίου (Πόντε Τσέστιο) στη Ρώμη: Tομή της αψίδας καθ' ύψος.

περισσότερα


Κάτοψη των σωζόμενων μελών του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη των σωζόμενων μελών του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Το θέατρο του Μαρκέλλου στη Ρώμη, με σχέδιο των θεμελίων του.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος διαζώματος του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη. Σχέδιο των θεμελίων.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος διαζώματος του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη. Σχέδιο των θεμελίων.

περισσότερα


Τομή κατά μήκος των κατώτερων διαζωμάτων του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Κάτοψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων δωρικού ρυθμού που κοσμούσαν την εξωτερική πλευρά του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (θριγκός, τρίγλυφα, σταγόνες) των κιόνων δωρικού ρυθμού που κοσμούσαν την εξωτερική πλευρά του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες (θριγκός, τρίγλυφα, σταγόνες) των κιόνων δωρικού ρυθμού που κοσμούσαν την εξωτερική πλευρά του θεάτρου του Μαρκέλλου στη Ρώμη.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Κάτοψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Θέατρο του Μάρκελλου, Ρώμη: Σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κιόνων ιωνικού ρυθμού που κοσμούσαν τη στοά που οδηγούσε στις κερκίδες του άνω διαζώματος.

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του θεάτρου του Πομπηίου στη Ρώμη. Εικ. 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση της σκάλας μεταξύ των κερκίδων.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Άποψη, κάτοψη και σχεδιαστική αποκατάσταση της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Άποψη, σχεδιαστική αποκατάσταση και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Τομή καθ' ύψος και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου.

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου (άποψη παραστάδας, και άνοψη παραστάδας και κίονα ιωνικού ρυθμού).

περισσότερα


Στοά της Οκταβίας στη Ρώμη: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της κύριας εισόδου (θριγκός και κίονας ιωνικού ρυθμού).

περισσότερα


Κάτοψη του ναού του Στάτορος Δία, γύρω από τον οποίο εκτεινόταν η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη.

περισσότερα


Σχεδιατσική αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού του Στάτορος Δία, γύρω από τον οποίο εκτεινόταν η στοά της Οκταβίας στη Ρώμη. Τομή κατά μήκος.

περισσότερα


Ναός του Στάτορος Δία στη Ρώμη: Όψη και άνοψη κιονοκράνου κορινθιακού ρυθμού. Κάτω αριστερά: Τμήμα του θριγκού στη γωνία. Πάνω δεξιά: Βάση κίονα.

περισσότερα


Τα ερείπια της στοάς του Μάρκιου Φιλίππου, πατριού του Αυγούστου, γύρω από τον ναό του Ηρακλή και των Μουσών στη Ρώμη, βορειοδυτικά της στοάς της Οκταβίας.

περισσότερα


Κάτοψη της Σέπτα Ιούλια στη Ρώμη, με τη στοά που το περίκλειε.

περισσότερα


Κάτοψη και αρχιτεκτονικές λεπτομέρεις των ερειπίων της στοάς Εμίλια στη ρωμαϊκή αγορά της Ρώμης.

περισσότερα