Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Προπύλαια (Ακρόπολη) (62 Θέματα)

Τα Προπύλαια της Ακρόπολης και ο ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Τα Προπύλαια της Ακρόπολης.

περισσότερα


Κάτοψη των Προπυλαίων και του περιβάλλοντος χώρου κατά τον Lebouteux.

περισσότερα


Άποψη και κάτοψη των Προπυλαίων του Παρθενώνα (φανταστική αναπαράσταση).

περισσότερα


Η Ακρόπολη από τα δυτικά. Στο βάθος ο Λυκαβηττός.

περισσότερα


Τα Προπύλαια στην Ακρόπολη.

περισσότερα


Κάτοψη των Προπυλαίων του Μνησικλή.

περισσότερα


Το μνημείο του Αγρίππα. Η άνοδος προς τα Προπύλαια. Το θωράκιο από τον ναό της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Τα Προπύλαια από τα ανατολικά.

περισσότερα


Τομή των Προπυλαίων.

περισσότερα


Προπύλαια, γενική άποψη.

περισσότερα


Τα Προπύλαια από τα δυτικά.

περισσότερα


Τα Προπύλαια από την Πινακοθήκη.

περισσότερα


Τα Προπύλαια και ο Ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Τα Προπύλαια και ο Ναός της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Τα Προπύλαια του Παρθενώνα.

περισσότερα


Σύνδεσμοι των κιόνων των Προπυλαίων.

περισσότερα


Τα Προπύλαια.

περισσότερα


Άποψη των Προπυλαίων από τον ναό της Αθηνάς Νίκης.

περισσότερα


Κάτοψη των Προπυλαίων.

περισσότερα


Σχεδιαστική αναπαράσταση των Προπυλαίων.

περισσότερα


Τομή κατά μήκος (δυτικά-ανατολικά) των Προπυλαίων με το βάθρο του μνημείου του Αγρίππα.

περισσότερα


Βόρεια οψοτομή των Προπυλαίων με το βάθρο του μνημείου του Αγρίππα.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη κιονοκράνου και θριγκού γωνιακού δωρικού κίονα στη δυτική όψη των Προπυλαίων. Εικ. 2. Το ανώτερο τμήμα σπονδύλου ιωνικού κίονα με το υποτραχήλιο. Εικ. 3. Τομή του γείσου της βόρειας πλευράς των Προπυλαίων.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη τμήματος δωρικού κιονοκράνου. Εικ. 2. Τομή τμήματος υποτραχηλίου και ιμάντων δωρικού κιονοκράνου. Εικ. 3. Τομή γεισίποδα. Εικ. 4. Τομή εξωτερικού γείσου, ίσως από τη νότια πλευρά των Προπυλαίων. Εικ. 5. Όψη γείσου στην ανατολική πλευρά του μνημείου.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη επικράνου παραστάδας και τομή τμήματος θριγκού των Προπυλαίων. Εικ. 2. Λεπτομέρεια όψης επικράνου παραστάδας.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη παραστάδας και θριγκού του ναού της Αθηνάς Νίκης. Εικ. 2. Τομή τμήματος παραστάδας, επικράνου και θριγκού του ίδιου ναού.

περισσότερα


Εικ. 1. Τομή τοιχοβάτη, παραστάδας και θριγκού του ναού της Αθηνάς Νίκης. Εικ. 2. Όψη τοιχοβάτη, παραστάδας και θριγκού του ίδιου ναού.

περισσότερα


Εικ. 1. Τμήμα κιονόκρανου της Πινακοθήκης των Προπυλαίων. Εικ. 2. Τομή του θριγκού του τοίχου που συνδέει το κεντρικό τμήμα των Προπυλαίων με την Πινακοθήκη. Εικ. 3. Η βάση και το ανώτερο τμήμα του βάθρου, όπου είχε στηθεί ο έφιππος ανδριάντας του Μάρκου Αγρίππα.

περισσότερα


Ζωφόρος του ναού της Αθηνάς Νίκης με παράσταση μάχης Ελλήνων και Περσών.

περισσότερα