Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Χορηγικό Μνημείο Λυσικράτους (Φανάρι του Διογένη) (73 Θέματα)

Το κιονόκρανο, ο θριγκός και το γείσο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Διακρίνεται και τμήμα ανάγλυφου τρίποδα.

περισσότερα


Άνοψη, όψη και τομές του κιονοκράνου της επίστεψης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Εικ. 1. Κάτοψη του ενός τετάρτου της στέγης του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Εικ. 2. Τομή του θολωτής στέγης στη γραμμή CD της προηγούμενης εικόνας. Εικ. 3. Τομή μέρους του θόλου στη γραμμή EF. Εικ. 4. Τομή ab στο Α της εικ. 1 και 2. Εικ. 5 κυμάτιο στην απόληξη της άνω ζώνης της στέγης.

περισσότερα


Εικ. 1. Όψη του ακανθωτού επιθήματος στον θόλο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Εικ. 2. Κάτοψη της ανώτερης επιφάνειας του ακανθωτού επιθήματος. Εικ. 3. Κάθετη τομή Α-Β-C του ανθεμίου της Εικ. 2 σε αυτόν τον πίνακα.

περισσότερα


Ανάγλυφο από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: παράσταση του Διονύσου με πάνθηρα.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: : Σάτυροι.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές : Σάτυροι.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: η μεταμόρφωση των πειρατών σε δελφίνια.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: η μεταμόρφωση των πειρατών σε δελφίνια.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος και μεταμόρφωση των πειρατών σε δελφίνια.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος επιτίθεται σε πειρατή.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυροι.

περισσότερα


Ανάγλυφο τμήμα από τη ζωφόρο του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη) στην οποία απεικονίζεται η αιχμαλωσία του Διονύσου από τους Ετρούσκους πειρατές: Σάτυρος και ο Διόνυσος.

περισσότερα


Σχέδια ρωμαϊκής κιονοστοιχίας κοντά στο Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη: Εικ. 1. Όψη ιωνικής κιονοστοιχίας με το επιστύλιο. Εικ. 2. Κάτοψη κιόνων. Εικ. 3. Άνοψη κίονα. Εικ. 4. Πλάγια όψη και τομή κιονοκράνου. Εικ. 5. Τομή καθ' ύψος κιονοκράνου. Εικ. 6. Τομή εγκάρσια κιονοκράνου. Εικ. 7. Σχέδιο της έλικας του κιονοκράνου. Εικ. 8. Τομή της έλικας και του άβακα του κιονοκράνου. Εικ. 9. Σχέδιο οφθαλμού της έλικας του κιονοκράνου.

περισσότερα


Σχέδια ρωμαϊκής κιονοστοιχίας κοντά στο Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη: Εικ. 1. Κρηπίδα, κίονας, κιονόκρανο και επιστύλιο. Εικ. 2. Τομή επιστυλίου από την εσωτερική πλευρά.

περισσότερα


Συγκριτική απεικόνιση έντασης διαφόρων κιόνων. Εικ. 1: Κίονας από το πρόπυλο των Προπυλαίων. Εικ. 2: Κίονας από τη βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων. Εικ. 3: Κίονας από τον ναό του Ηφαίστου (Θησείο). Εικ. 4: Κίονας από τον Παρθενώνα. Εικ. 5: Κίονας από το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη).

περισσότερα


Άποψη του Χορηγικού Μνημείου του Λυσικράτη.

περισσότερα


Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη: Εικ. 1. Κάτοψη της βάσης. Εικ. 2. Κάτοψη της οροφής.

περισσότερα


Όψη του Xορηγικού Mνημείου του Λυσικράτη.

περισσότερα


Τομή καθ' ύψος του Xορηγικού Mνημείου του Λυσικράτη.

περισσότερα


Εικ. 1 έως 6. Παραδείγματα όψεων αρχαίων ναών με ορθογώνια κάτοψη. Εικ. 7 έως 10. Το Ωρολόγιον του Κυρρήστου (Αέρηδες): Κάτοψη της οροφής, όψη και τομή καθ' ύψος καθώς και κάτοψη του μνημείου. Εικ. 11 έως 12. Το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτη: όψη και καθ' ύψος τομή. Εικ. 13 έως 16. Κάτοψη περίκεντρου ναού και παραδείγματα όψεων Ρωμαϊκών ναών αυτού του τύπου.

περισσότερα


Το Χορηγικό Μνημείο του Λυσικράτους (Φανάρι του Διογένη) στην Αθήνα. Κάτοψη του μνημείου. Τομή του θόλου και τομή καθ' ύψος του μνημείου.

περισσότερα