Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αιτωλοακαρνανία (75 Θέματα)

Κάτοψη του φρουρίου του Αντιρρίου.

περισσότερα


Τοπίο της Λοκρίδας (Οζόλαι), στο βάθος τα βουνά της Ναυπακτίας.

περισσότερα


Άποψη της Πάτρας και στο βάθος ο κόλπος της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Χάρτης του πορθμού Ρίου – Αντιρρίου.

περισσότερα


Χάρτης της Λευκάδας (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571): Η ήττα του Οθωμανικού στόλου από τον ενωμένο υπό της οδηγίες της Βενετίας στόλου της Χριστιανικής Δύσης.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Άποψη του Κάστρου της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Το στενό Ρίου-Αντιρρίου.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου από τη θάλασσα.

περισσότερα


Άποψη του πορθμού Ρίου-Αντιρρίου και των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου από τον όρμο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με κατόψεις των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου.

περισσότερα


Κάτοψη του φρουρίου του Αντιρρίου.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου από τα ανατολικά.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου από τα νοτιοδυτικά.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου από τα βόρεια.

περισσότερα


Άποψη της Ναυπάκτου από τη θάλασσα.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με απόψεις των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου από τον όρμο της Ναυπάκτου.

περισσότερα


Ο πορθμός Ρίου-Αντιρρίου με κατόψεις των φρουρίων του Ρίου και του Αντιρρίου.

περισσότερα


Κάτοψη του φρουρίου του Αντιρρίου.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου από τα ανατολικά.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου από τα νοτιοδυτικά.

περισσότερα


Το φρούριο του Αντιρρίου από τα βόρεια.

περισσότερα


Τα ερείπια της οχύρωσης της Νέας Πλευρώνας, γνωστά και ως κάστρο της κυρά-Ρήνης.

περισσότερα


Τα ερείπια της οχύρωσης της Νέας Πλευρώνας, γνωστά και ως κάστρο της κυρά-Ρήνης.

περισσότερα


Τα ερείπια της οχύρωσης της Νέας Πλευρώνας, γνωστά και ως κάστρο της κυρά-Ρήνης.

περισσότερα


Πύλη, πιθανότατα τμήμα στοάς, στον οχυρωματικό περίβολο της Νέας Πλευρώνας (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα


Θολωτές πύλες, πιθανότατα τμήματα στοάς, στον οχυρωματικό περίβολο της Νέας Πλευρώνας (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα


Πανοραμική άποψη των θολωτών πυλων (πιθανότατα τμήτατα στοάς) στον οχυρωματικό περίβολο της Νέας Πλευρώνας (κάστρο της κυρά-Ρήνης).

περισσότερα