Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Τέμπη (39 Θέματα)

Τοπίο στην κοιλάδα των Τεμπών.

περισσότερα


Ο Όλυμπος, ο Κίσσαβος και η κοιλάδα των Τεμπών.

περισσότερα


H εγχάρακτη στον βράχο επιγραφή του 1ου π. Χ. αιώνα: "L. CASSIUS LONGINUS PROCONS TEMPE MUNIVIT (ο ανθύπατος Κάσσιος Λογγίνος οδοποίησε τα Τέμπη)". Η επιγραφή καταστράφηκε κατά τους εκβραχισμούς της διάνοιξής της εθνικής οδού στα 1959.

περισσότερα


Ο Όλυμπος και η κοιλάδα των Τεμπών.

περισσότερα


Τοπίο στα Τέμπη.

περισσότερα


Τοπίο στην κοιλάδα των Τεμπών.

περισσότερα


Ο Όλυμπος από την κοιλάδα των Τεμπών. 14 Σεπτεμβρίου 1810.

περισσότερα


Τοπίο στα Τέμπη. 14 Σεπτεμβρίου 1810.

περισσότερα


Τοπίο στα Τέμπη. 15 Σεπτεμβρίου 1810.

περισσότερα