Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

CAMOCIO, Giovanni Francesco

O χαρτογράφος, εκδότης και τυπογράφος Giovanni Francesco Camocio, o οποίος είχε ήδη συντάξει άρτιους και πρωτοποριακούς για την εποχή τους χάρτες νησιών από το 1558, κυκλοφόρησε το έργο αυτό (νησολόγιο) στο οποίο η παλαιότερη χάραξη είναι στα 1566 και η τελευταία στα 1574. Πολλοί από τους χάρτες φέρουν το όνομά του. Το έργο δημοσιεύτηκε από το 1571 έως το 1574 κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση χαρτών.

Περιλαμβάνονται απόψεις οχυρών, πόλεων και απεικονίσεις συγκρούσεων μεταξύ Xριστιανών και Oθωμανών. Βλέπουμε τρεις ομάδες χαρακτικών: η πρώτη περιλαμβάνει βενετικές κτήσεις, νησιά, αλβανικές και δαλματικές ακτές στην Αδριατική και νησιά και ακτές του Ιονίου πελάγους καθώς και απεικονίσεις πολιορκιών και ναυτικών συγκρούσεων στις περιοχές αυτές. Η δεύτερη ομάδα χαρακτικών περιλαμβάνει νησιά του Αιγαίου πελάγους, κυρίως αυτά προς την περιοχή της Κωνσταντινούπολης, η τρίτη ομάδα παρουσιάζει την Κύπρο και τα εκεί πολεμικά γεγονότα, ενώ υπάρχουν και μερικά μεμονωμένα θέματα. Ο Camocio πέθανε στη Βενετία, στα 1575, πιθανότατα στην επιδημία πανώλης. Το έργο του αφενός επηρεάστηκε από τα παρεμφερή προγενέστερά του, αυτά των S. Pinargenti (1573) και T. Porcacchi (1572), και αφετέρου επηρέασε μεταγενέστερα νησολόγια, όπως των D. Bertelli (1574) και G. Rosaccio (1598).

Συντάκτης: Ιόλη Βιγγοπούλου

CAMOCIO, Giovanni Francesco - Ναύπλιο

CAMOCIO, Giovanni Francesco - Υπόλοιπες Εικόνες