Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

FANELLI, Francesco. Atene Attica Descritta da suoi Principii sino all’acquisto fatto dall’Armi Venete nel 1687…, Bενετία, Antonio Bortoli, 1707.

O Francesco Fanelli, για τον οποίο ελάχιστα γνωρίζουμε, δεν παρίστατο στην ανατίναξη του Παρθενώνα, παρέδωσε όμως, είκοσι χρόνια αργότερα, μία λεπτομερέστατη, βασισμένη σε αυθεντικές μαρτυρίες, περιγραφή των γεγονότων της εκστρατείας του Ενετού Μοροζίνη κατά της κατεχόμενης από τους Oθωμανούς Aθήνας. Στο έργο του, πρώτη και μοναδική έκδοση, προηγείται μια ιστορική αναδρομή από τους αρχαίους χρόνους ως και την άλωση της Aκρόπολης από τους Οθωμανούς και στο επόμενο μέρος περιγράφει τα μνημεία της Aθήνας δημοσιεύοντας και τις πρώτες κατόψεις που έγιναν από Βενετσιάνους μηχανικούς με χρήση τοπογραφικών οργάνων. Το τελευταίο μέρος αναφέρεται στην πολιορκία της Αθήνας από τον Μοροζίνη.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου

Θέματα (84)