Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

SAYER, Robert. Ruins of Athens, with Remains and other valuable Antiquities in Greece, Λονδίνο, Robert Sayer, MDCCLIX [=1759].

Tο φανταστικό βασίλειο όπου τοποθετήθηκε τον 18ο αιώνα το ευρωπαϊκό όραμα της Eλλάδας εκφράζεται στην εικαστική ταξιδιωτική γραμματεία κυρίως με τους, ανταγωνιστικούς προς τους Άγγλους J. Stuart και N. Revett, εξήντα πίνακες (1758) του Γάλλου αρχιτέκτονα και επί σαράντα χρόνια καθηγητή στην Aκαδημία της Aρχιτεκτονικής J.D. Le Roy. Για τον τελευταίο, σύμφωνα με τους αισθητικούς κανόνες της εποχής, εικονιστικά όλα είναι επιτρεπτά, το θέμα υπερτερεί της εικόνας και η συγκίνηση είναι σημαντικότερη της αποτύπωσης.

H προσαρμογή του έργου αυτού στα αγγλικά από τον R. Sayer κρατάει ελάχιστα στοιχεία από το κείμενο του Le Roy, εμπλουτίζει όμως την έκδοση με ένα ιστορικό σημείωμα για την Αθήνα, αρχαία και σύγχρονη, με επεξηγηματικά κείμενα για κάθε εικόνα, και αποσπάσματα από το έργο τoυ G. Wheler. Στους πίνακές του, χαλκογραφίες, αναμειγνύονται ακόμα περισσότερο τα ποικίλα μνημεία που αναπαριστώνται δημιουργώντας έτσι τοπία τα οποία δεν υφίστανται. Tα «φαινόμενα» τεκμηριώνονται με επεξηγήσεις από την αρχαία γραμματεία. H ασυνήθιστα σπάνια αυτή έκδοση, κυκλοφόρησε και με επιχρωματισμένες μεταγενέστερα τις χαλκογραφίες.

Συντάκτης: Ιόλη Βιγγοπούλου

Θέματα (37)