Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

WOENSEL, Pieter van. Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89, τ. ΙΙ, Κωνσταντινούπολη, 1209 [1794].

Θέματα (7)