Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

OMONT, Henri Auguste. Athènes au XVIIe siècle. Dessins des sculptures du Parthénon, attribués à J. Carrey, et conservés à la Bibliothèque nationale..., Παρίσι, Ernest Leroux, 1898.

Ο Γάλλος ιστορικός, φιλόλογος, ελληνιστής Henri Auguste Omont (1857-1940) σπούδασε αρχειονομία και παλαιογραφία στη Σαρτ. Εργάστηκε από το 1881 στο τμήμα των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και αργότερα διετέλεσε Γενικός Επιθεωρητής των Βιβλιοθηκών. Συνέταξε έναν πολύ μεγάλο αριθμό έργων (περισσότερα από χίλια) πάνω στην ελληνική και λατινική παλαιογραφία και την ιστορία της τυπογραφίας και του βιβλίου, όπως επίσης πολλές βιβλιογραφίες και καταλόγους χειρογράφων διάφορων βιβλιοθηκών της Γαλλίας.

Ανεκτίμητοι παραμένουν οι κατάλογοι των ελληνικών χειρογράφων (9ος-16ος αιώνας) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και του Βρετανικού Μουσείου που συνέταξε ο Omont. Ήταν μέλος της Ακαδημίας Επιγραφών και Γραμμάτων της Γαλλίας και άλλων φιλολογικών εταιρειών, και δίδαξε στην Εθνική Σχολή της Σαρτ.

Το έργο αυτό περιλάμβανει τους πίνακες του Jacques Carrey, του ζωγράφου που συνόδευε τον Fr. Ol. Marquis de Nointel, τον Γάλλο πρεσβευτή του Λουδοβίκου ΙΔ΄ στην Υψηλή Πύλη. Κατά παραγγελία του Nointel ο Carrey αποτύπωσε τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα το 1674, δεκατρία χρόνια πριν από την ανατίναξη του μνημείου, όταν οι βόμβες του Φραγκίσκου Μοροζίνι έπληξαν τον ναό, που τότε χρησιμοποιούνταν ως πυριτιδαποθήκη (1687). Τα σχέδια αυτά, που σήμερα φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, απετέλεσαν την σημαντικότερη πηγή για την ανασυγκρότηση των αετωματικών γλυπτών και της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Οι υπολοιποι πίνακες της έκδοσης περιλάμβάνουν, σε μέτρια εκτύπωση, τις μέχρι τότε γνωστές αναπαραστάσεις και κατόψεις της Ακρόπολης και της Αθήνας οι οποίες προέρχονται κυρίως από περιηγητικές εκδόσεις (J. Spon, G. Wheler, C. Magni κ.ά.), από τα σχέδια των μηχανικών του Μοροζίνι αλλά και από άλλα δημοφιλή ιστορικογεωγραφικά έργα του 17ου και του 18ου αιώνα (V.M. Coronelli, Fr. Fanelli κ.ά).

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου

Θέματα (54)