Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

MONTANI, P. Album oriental, Types et costumes, Κωνσταντινούπολη, E. Olivier.

Το παρόν λεύκωμα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης περιέχει πίνακες του ζωγράφου P. Montani. Οι πίνακες αυτοί, που απεικονίζουν χαρακτηριστικούς ανθρώπινους τύπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις ενδυμασίες τους, λιθογραφήθηκαν από τον χαράκτη Ε. Olivier και δημοσιεύτηκαν έγχρωμοι, περίπου στα 1855, από τον εκδοτικό οίκο που διατηρούσε ο Olivier στο Πέρα της Κωνσταντινούπολης.

Οι ενδυμασίες, οι πλανόδιοι πωλητές, οι αξιωματούχοι της Υψηλής Πύλης αλλά και οι θρησκευτικές μειονότητες και οι γυναίκες παρέμειναν από τον δέκατο έκτο και μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα θέμα προσφιλές τόσο σε σχεδιαστές και ζωγράφους όσο και στο αναγνωστικό ευρωπαϊκό κοινό. Παρατηρούμε ότι σε πλήθος παρόμοια λευκώματα τα θέματα αυτά αντιγράφονται με ελάχιστες αλλαγές ή προσθήκες.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου

Θέματα (17)