Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΚ ΠΡΟΥΣΣΗΣ. Χρύσανθος, ἐκ Προύσης. Προσκυνητάριον τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ Πάσης Παλαιστίνης…, Βιέννη, Johanna Schraembl, 1807.

Τα Προσκυνητάρια Αγίων Τόπων, ευρέως διαδεδομένοι «τουριστικοί οδηγοί» των θείων προσκυνημάτων, οριοθετούν τους τόπους περιήγησης των πιστών. Επρόκειτο για βιβλία τις περισσότερες φορές μικρού σχήματος με σαφώς χρηστικό χαρακτήρα, που συντάσσονταν σε απλή και σαφή γλώσσα, κατά κανόνα σε πεζό και σπανιότερα σε έμμετρο λόγο. Περιείχαν συνήθως περιγραφές πολλών προσκυνημάτων της Παλαιστίνης που όφειλαν οι πιστοί να εντάξουν στο δρομολόγιό τους. Συντάχθηκαν άλλοτε από προσκυνητές και άλλοτε από συγγραφείς με λογοκλοπές και συμπιλήματα άλλων παρεμφερών έργων. Πρωτοεμφανίστηκαν γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα και τον 18ο αιώνα γνώρισαν μεγάλη διάδοση.

Το Προσκυνητάριον του καμαράση του Αγίου Τάφου Χρυσάνθου του εκ Προύσης διαδόθηκε και είχε πολλές επανεκδόσεις. Η ιερά περιήγηση στους Άγιους Τόπους άρχιζε από τον ναό της Αναστάσεως και ακολουθούσαν τα άλλα ιερά σεβάσματα και τα μοναστήρια της Ιερουσαλήμ. Το προσκύνημα συνεχιζόταν στους εκτός της Αγίας Πόλεως τόπους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, στη βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, στη μονή του Αγίου Σάββα και φυσικά στον ποταμό Ιορδάνη, όπου γινόταν και τελετή της συμβολικής βάπτισης. Το Προσκυνητάριον του Χρύσανθου εκ Προύσης περιέχει, πρώτα, κεφάλαια για τις ονομασίες, την ευκρασία και ευφορία της Αγίας Γης και περί των ορίων της γης της επαγγελίας και κεφάλαια περί της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και για το παλάτι του Δαβίδ. Για τον ναό της Αναστάσεως περιέχει κεφάλαια περί της αγίας Πόρτας του Ναού, περί της αγίας Αποκαθηλώσεως, του αγίου Κουβουκλίου και των ένδον του Ναού προσκυνημάτων. Ακολουθούν μεταξύ άλλων κεφάλαια περί του μοναστηρίου του Αβραάμ, του ναού του Σολομώντος, της αγίας Σιών, περί του μοναστηρίου του Προφήτου Ηλία, περί της αγίας Βηθλεέμ, της αγίας Γεσθημανής, περί του όρους των Ελαιών, του Ιορδάνου Ποταμού και περί του Θαβωρίου όρους. Το Προσκυνητάριον του Χρύσανθου εκ Προύσης πρωτοεκδόθηκε, το 1728 στη Βιέννη και επανεκδόθηκε το 1787 και πάλι στη Βιέννη.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου

Θέματα (53)