Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τίτλος

Εικ. 1: Τρωκτικό του είδους Γέρβιλος γέρβιλος (Gerbillus gerbillus) από την Αίγυπτο, σε φυσικό μέγεθος. Α: Απεικόνιση του ρύγχους. Β: Απεικόνιση μπροστινού ποδιού. C: Απεικόνιση πίσω ποδιού. Εικ. 2: Ζώο του γένους Talpa (Τυφλοπόντικας ή ασπάλακας), πιθανότατα του είδους Talpa caeca, τυφλοσπάλακας ή μεσογειακός τυφλοπόντικας. Δεδομένου ότι τα μάτια του καλύπτονται από πτυχές δέρματος, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό τυφλοπόντικα Talpa europea, ο Olivier υποστήριξε ότι αυτός είναι ο πραγματικός ασπάλακας για τον οποίο μιλάει ο Αριστοτέλης. D: Απεικόνιση της μπροστινής όψης του κεφαλιού.

Πρωτότυπος τίτλος

Gerboise et Aspalax.

Χρονολογία έκδοσης

1801

Έκδοση

OLIVIER, Guillaume Antoine. Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République, Παρίσι, Chez H. Agasse, An ΙΧ [1801].

Σελίδα

28

Περιοχή/Τοποθεσία

Τουρκία
Ελλάδα

Θέμα

Φυσικό περιβάλλον

Συλλογή

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη