Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Φρούριο στην πόλη Κάφρ -Κάνα της Γαλιλαίας, που συνήθως ταυτίζεται με την Κανά του Ευαγγελίου. Στο κτίριο αυτό θεωρείται ότι τελέστηκε ο βιβλικός γάμος εν Κανά. Στο κέντρο αναπαριστάται το πηγάδι από το οποίο ο Ιησούς άντλησε νερό και το μετέτρεψε σε κρασί.

Πρωτότυπος τίτλος

Cana Galilea, Pozzo di S. Gio. Castelletto, la Città di Sophor.

Χρονολογία έκδοσης

1600

Έκδοση

BIANCO, Noe. Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro, et al monte Sina. Col dissegno delle Città, Castelli, Ville, Chiese, Monasterij, Isole, Porti, & Fiumi, che fin là si ritrovano; ed vna breue regola di quanto si deve osservar nel detto viaggio, e ciò che si paga da luoco à luoco, sì di dacj, come d'altre cose, Λούκα, Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1600.

Περιοχή/Τοποθεσία

Κάφρ-Κάνα (Kafr-Kanna)
Γαλιλαία
Ισραήλ

Θέμα

Θρησκευτική ζωή

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης