Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τίτλος

Σελίδα αρχής κεφαλαίου. Στην ένθετη παράσταση, γέφυρα στον Αλφειό ποταμό.

Πρωτότυπος τίτλος

Élide, avec l'ile de Zacynthe. Pont sur l'Alphée.

Χρονολογία έκδοσης

1834

Έκδοση

STACKELBERG, Otto Magnus von. La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, Παρίσι, Chez I. F. D'Ostervald, 1834.

Περιοχή/Τοποθεσία

Ελλάδα
Ηλεία
Πελοπόννησος

Θέμα

Σελίδα τίτλου
Φυσικό περιβάλλον

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης