Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Σελίδα αρχής κεφαλαίου. Στην ένθετη παράσταση, πηγή στην Ιθάκη.

Πρωτότυπος τίτλος

Acarnanie, avec les iles de Céphalonie, d'Ithaque et de Leucadie. Source Mavroner à Ithaque.

Χρονολογία έκδοσης

1834

Έκδοση

STACKELBERG, Otto Magnus von. La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, Παρίσι, Chez I. F. D'Ostervald, 1834.

Περιοχή/Τοποθεσία

Νησιά του Ιονίου Πελάγους
Ελλάδα
Ιθάκη

Θέμα

Σελίδα τίτλου
Φυσικό περιβάλλον

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης