Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Σελίδα τίτλου.

Χρονολογία έκδοσης

1705

Έκδοση

MAUNDRELL, Henry. Reize van Aléppo naar Jeruzalem, op Paasschen, in't jaar 1698 door Henr. Maundrell, Meester der Vrye Konsten, lid van Het Exeter Collegie, en Kapellaan onder de Engelsche Kooplienden te Aleppo. Uit het Engelsch vertaalt door G. Muntendam, Ουτρέχτη, Willem van Poolsum, 1705.

Θέμα

Σελίδα τίτλου

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα