Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Σελίδα τίτλου.

Χρονολογία έκδοσης

1649

Έκδοση

SOMER, Jan. Beschrijvinge van een Zee ende Landt Reyse Naer de Levante. Als Italien, Candyen, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turkyen. En vvederon door Duytslant. Gedaen door Jan Sommer van Middelburgh. Waer in veele aenmerckens waerdige saken verhaelt worden, me koopere Figuren verciert: noogt booz desn gedrucht, Άμστερνταμ, Joost Hartgers, 1649.

Θέμα

Σελίδα τίτλου

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα