Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Κάτοψη, άνοψη και τομή καθ' ύψος της Κασταλίας πηγής στους Δελφούς: 1. Η πλακόστρωτη αυλή μπροστά από την κρήνη. 2. Η λεκάνη στην οποία έφτανε το νερό της πηγής μέσω κλειστού αγωγού. 3. Λαξευτές κόγχες για αναθήματα. 4. Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κόγχη γύρω από την κρήνη, η οποία μετατράπηκε σε εκκλησάκι στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. 5. Σκαλοπάτια που οδηγούν στην κρήνη.

Πρωτότυπος τίτλος

1. Castalia. 2. Canal to carry off the superfluous water. 3. Niches. 4. Excavation and chapel of St. John. 5. Steps descending to the basin into the basin of Castalia.

Χρονολογία έκδοσης

1967

Έκδοση

LEAKE, William Martin. Travels in Northern Greece, τ. II, Άμστερνταμ, Adolf M. Hakkert, 1967.

Περιοχή/Τοποθεσία

Ελλάδα
Δελφοί
Στερεά Ελλάδα

Θέμα

Αρχαιότητες – Τέχνη
Αρχιτεκτονική - Οικιστικό περιβάλλον

Συλλογή

Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Xάρτης