Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 
Τίτλος

Σελίδα τίτλου α´τόμου.

Πρωτότυπος τίτλος

House of Lady Mary Wortley Montagu.

Χρονολογία έκδοσης

1841

Έκδοση

DAMER, Mary Georgiana Emma Seymour Dawson. Diary of a Tour in Greece, Turkey, Egypt, and the Holy Land, τ. Ι, Λονδίνο, Henry Colburn, 1841.

Περιοχή/Τοποθεσία

Αθήνα
Αττική
Ελλάδα

Θέμα

Σελίδα τίτλου

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα