Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Τίτλος

Milliarium: Λίθος στην άκρη του δρόμου που κατά τη ρωμαϊκή παράδοση μνημόνευε τον χορηγό του δρόμου, και ανέγραφε τη χιλιομετρική απόσταση από την αρχή του δρόμου έως το σημείο που ήταν τοποθετημένος ο λίθος.

Πρωτότυπος τίτλος

Pierre milliaire à Sillis.

Χρονολογία έκδοσης

1906

Έκδοση

CUMONT, Franz / CUMONT, Eugène. Voyage d'exploration archéologique dans le Pont et la Petite Arménie, Βρυξέλλες, 1906.

Περιοχή/Τοποθεσία

Τουρκία
Μιρκά Ασία
Ζίλε (Zile) / αρχ. Ζηλίτις

Θέμα

Αρχαιότητες – Τέχνη

Συλλογή

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Xάρτης