Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αμμόχωστος

Η πολιορκία και κατάληψη της πόλης Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς στα 1571 απεικονίζεται σε χάρτες που περιέχονται στα έργα των G.Fr. Camocio (1574) και G. Rosaccio (1598), ενώ απόψεις των τειχών και της πόλης έχουμε στα έργα των H. Beauvau (1615), J. Enderlin (1685), Ol. Dapper ("Archipel", 1688) και L. Deshayes de Courmenin (1624).

Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι εκδόσεις του J. Peeters (1690) εξαίρουν τις νίκες των χριστιανικών δυνάμεων της Δύσης στους Βενετο-οθωμανικούς πολέμους. Απεικονίζονται πόλεις, λιμάνια και τοποθεσίες από την Αδριατική θάλασσα έως την Ινδία.

Η έκδοση του G. Bosio / P. de Boissat (1659), σε μετάφραση του δεύτερου, περιέχει λίγα χαρακτικά τα οποία απεικονίζουν τις κυριότερες πόλεις στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν οι Ιωαννίτες Ιππότες. Οι απεικονίσεις αυτές, όπως και αυτή της Αμμοχώστου, είναι παραλλαγές  θεμάτων που είχαν ήδη δημοσιευθεί σε άλλα δημοφιλή ταξιδιωτικά και χαρτογραφικά έργα της εποχής. 

Περίπου ένα αιώνα αργότερα, στα ζωγραφικά πια έργα του C. de Bruyn (1714), η πόλη και το λιμάνι αναδεικνύονται με πιο ρεαλιστικές αναπαραστάσεις, ενώ αρχαιότητες της περιοχής έχουμε στο έργο του Al. Drummond (1754). Τέλος, η ακτογραμμή από τη Λάρνακα έως και την Αμμόχωστο παραδίδεται στον σημαντικό λιμενοδείχτη του J. Roux, των αρχών του 19ου αιώνα.

Με το ιδιαίτερο ζωγραφικό του ύφος, ο T.J. Ellis  (1879) απεικόνισε σκηνές από τα λιμάνια της νήσου, μνημεία, τοποθεσίες, καθώς και δραστηριότητες των κατοίκων την περίοδο που η Κύπρος είχε μόλις περάσει στην αγγλική κυριαρχία.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον το υλικό (σχέδια από φωτογραφίες και σκαριφήματα) που προέρχεται από το χρονικό του ταξιδιού του E.F. Deschamps (1898) μάς παραδίδει μια πολύ σαφή εικόνα του χώρου, των μνημείων και των ανθρώπων στην Κύπρο τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κυριαρχίας.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου