Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Λευκωσία

Η πολιορκία και κατάληψη της Λευκωσίσς από τους Οθωμανούς στα 1571 απεικονίζεται σε χαρακτικά που περιέχονται στο έργο του G.Fr. Camocio (1574), ενώ κάτοψη των τειχών της συναντάμε στο έργο του G. Rosaccio (1598), θέμα που αναπαράγεται και στο χρονικό του H. Beauvau (1615).

Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι εκδόσεις του J. Peeters (1690) εξαίρουν τις νίκες των χριστιανικών δυνάμεων της Δύσης στους Βενετο-οθωμανικούς πολέμους. Απεικονίζονται πόλεις, λιμάνια και τοποθεσίες από την Αδριατική θάλασσα έως την Ινδία.

Η έκδοση του G. Bosio / P. de Boissat (1659), σε μετάφραση του δεύτερου, περιέχει λίγα χαρακτικά τα οποία απεικονίζουν τις κυριότερες πόλεις στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν οι Ιωαννίτες Ιππότες. Οι απεικονίσεις αυτές, όπως αυτή της Λευκωσίας, είναι παραλλαγές  θεμάτων που είχαν ήδη δημοσιευθεί σε άλλα δημοφιλή ταξιδιωτικά και χαρτογραφικά έργα της εποχής. 

Με το ιδιαίτερο ζωγραφικό του ύφος, ο T.J. Ellis  (1879) απεικόνισε σκηνές από τα λιμάνια της νήσου, μνημεία, τοποθεσίες, καθώς και δραστηριότητες των κατοίκων την περίοδο που η Κύπρος είχε μόλις περάσει στην αγγλική κυριαρχία.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον το υλικό (σχέδια από φωτογραφίες και σκαριφήματα) που προέρχεται από το χρονικό του ταξιδιού του E.F. Deschamps (1898) μάς παραδίδει μια πολύ σαφή εικόνα του χώρου, των μνημείων και των ανθρώπων στην Κύπρο τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κυριαρχίας.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου