Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μονεμβασιά

Όπως όλα τα έργα του είδους, το νησολόγιο του Antonio Millo (1582-91) εμπλουτίζεται από χαρακτικά που είχαν ήδη δημοσιευθεί σε έντυπες εκδόσεις της εποχής. Στους χάρτες των νησολογίων του ο Αντώνιος σημειώνει τα επικίνδυνα σημεία πλεύσης, και χρησιμοποιεί τα τοπωνύμια των πορτολάνων της εποχής.

Στις εκδόσεις του εργαστηρίου της Γεωγραφική Aκαδημία των Aργοναυτών στη Bενετία, του V.M. Coronelli, με τις εκατοντάδες χαλκογραφίες από τις νικηφόρες μάχες των συμπατριωτών του κατά τον Eνετο-οθωμανικό πόλεμο (1684-1687), περιλαμβάνονται φυσικά και πολλές χαλκογραφίες με την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Απόψεις, κατόψεις, σχέδια και χάρτες αναδεικνύουν το σημαντικό αυτό φρούριο στην ανατολική ακτή της λακωνικής γης. Τα χαρακτικά στο έργο του V.M. Coronelli (1708) και στην επανέκδοσή του V.M. Coronelli(1708) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρόλο που πολλοί πίνακες επαναλαμβάνουν θέματα που είχαν ήδη δημοσιευτεί σε προγενέστερες εκδόσεις της Γεωγραφικής Ακαδημίας των Αργοναυτών. Καταφανώς επηρεασμένο από τις εκδόσεις της Γεωγραφικής Ακαδημίας των Αργοναυτών, το έργο του G. Albrizzi (1687) παραδίδει απόψεις από σημαντικά κάστρα, λιμάνια και πόλεις κυρίως στην Πελοπόννησο.

Oι πίνακες αυτοί, που αντιγράφηκαν αυτούσιoι ή σε παραλλαγές, συνοδεύουν έκτοτε πάμπολλες επανεκδόσεις ή μεταφράσεις έργων του Coronelli, ή εικονογραφούν μεταγενέστερα ταξιδιωτικά χρονικά (B. Randolph, 1689), ιστορικά συγγράμματα και έντυπες γεωγραφικές εκδόσεις (Ol. Dapper, 1688 και J.von Sandrart, 1686, ο τελευταίος αντιγράφει τους χάρτες  δημοφιλούς έκδοσης που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 16ουαιώνα). Οι πίνακες στο έργο του J. Sandrart (1687) απεικονίζουν κάστρα και τοποθεσίες, κυρίως της βενετικής κυριαρχίας. Παρόμοια έργα κυκλοφόρησαν για να εξάρουν τις νικηφόρες νίκες των Ενετών στη σύγκρουση τους με του Οθωμανούς στη διάρκεια του ΣΤ΄ Βενετο-οθωμανικού πολέμου  (1684-1699).

Στις εκδόσεις του J. Enderlin (1686) και J. Enderlin (1688) συναντούμε πίνακες με θέματα που αντιγράφουν δημοφιλείς προγενέστερες εκδόσεις αλλά και έργα που κυκλοφορούν την ίδια περίοδο. Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι εκδόσεις του J. Peeters (1690) εξαίρουν τις νίκες των χριστιανικών δυνάμεων της Δύσης στους Βενετο-οθωμανικούς πολέμους. Απεικονίζονται πόλεις, λιμάνια και τοποθεσίες από την Αδριατική θάλασσα έως την Ινδία.

Aντικειμενικά αλλά και με ευαισθησία μπορούν να χαρακτηριστούν τα σχέδια του A.L. Castellan (1808), που αφορούν και τη Μονεμβασιά. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, οι απόψεις των χώρων έχουν επηρεαστεί από την τεχνική της φωτογραφίας, ακόμα και αν αποδίδονται με την τεχνική της ξυλογραφίας (A. von Schweiger Lerchenfeld, 1887) ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα ο Fr. Perilla κοσμεί τις εκδόσεις του (1929) με δικά του σχέδια, φωτογραφίες, χαρακτικά και υδατογραφίες.

Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου