Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Νησιά του Ιονίου Πελάγους

Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους εμπλούτισαν χαρτογραφικά όλα τα νησολόγια από τον 15ο ήδη αιώνα και καθώς βρίσκονταν πάνω στους θαλάσσιους δρόμους από τη Βενετία προς την ανατολική Μεσόγειο, τα λιμάνια τους αποτελούσαν σταθμό των ταξιδιών. Η βενετική κυριαρχία έως το 1797, σε όλα σχεδόν τα νησιά, αργότερα η γαλλική κατοχή (1797-9) και τέλος η βρετανική κυριαρχία (1814-1864) έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς Δυτικοευρωπαίους να περιηγηθούν τα Ιόνια, οι οποίοι μας κληροδότησαν ιδαίτερα έργα (αρχαιολογικές έρευνες, γεωγραφικές μελέτες, κοινωνικές και οικονομικές πραγματείες κ.ά). Τον 19ο αιώνα τα Ιόνια νησιά εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου περίπλου στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημαντικοί ζωγράφοι-περιηγητές τα επισκέφτηκαν και οι πίνακες τους απέδωσαν το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον. 

1420 Buondelmonti, Cr.

1485 Sonetti, B. Dalli

1486 Breydenbach, B. von

1502 Breydenbach, Ber. von

1547  Bordone, B.

1574 Camocio, G.Fr.

1582-91 Antonio Millo

1587 Zuallart, J.

1598 Rosaccio, G.

1600 Bianco Noe

1615 Beauvau, H. de

1619  Cootwijck, J. van

1620 Porcacchi, Τ.

1630 Rocchetta, A.

1658  Boschini, M.

1660 Laurenberg, J.

1678 Spon, J.

1682 Wheler, G.

1686 Enderlin, J.

1686 Peeters, J.

1686 Sandrart, J. Von

1687 Sandrart, J.

1687 Coronelli, V.M.

1688 Coronelli, V.M.

1688 Dapper, Ol. (“Archipel”)

1688 Dapper, Ol.

1688 Enderlin, J.

1690 Peeters, J.

1717, Moll, H.

1754 Drummond, Al.

1761 Paciaudi, P.M.

1771 Seller, J.

1771 Bellin, J.N.

1776  Chandler, R.

1780ca Chanlaire, P.G.

1787 Binos, Abbé de

1800 Stephanopoli, D. & N.

1800 Grasset de Saint Sauveur, An.

1804 Roux, J.

1807 Gell, W.

1808 Castellan, An.L.

1819 Dodwell, Ed.

1819 Dodwell, Ed.

1819 Dodwell, Ed.

1820 Pomardi, S.

1820 Pomardi, S.

1820 Hughes, Th.S.

1821 Cartwright, J.

1822 Cartwright, J.

1822 Goodisson, W.

1822 Barker, H.A. / Burford, R.

1823 Bory de St. Vincent, J.B.

1825 Dupré, L.

1825 Napier, Ch.J.

1825 Griechenland

1826 - 27 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1829 Williams, H.W.

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1830  Bröndsted, P.Ol. 

1830 Cockerell, Ch.

1830 Frommel, C.

1832  Barthélemy, J.J.

1834 Stackelberg, O.M. von

1835 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1835 / 1967 Leake, W.M.

1835-1840  Sketches of the Ionian Islands

1841 Wordsworth, Chr.

1842-1885 /1984  Λεύκωμα

1843  Allan, J.H.

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1853 Cook, H.

1859 O’Hara (Smith), -

1863 Lear, Ed.

1867 Rey, Et.

1869 Busch, M.

1881 Belle, H.

1882 Wordsworth, Chr.

1882 Farrer, R. R.

1887 Schweiger Lerchenfeld, A. Von

1887 / 2002 Falke, J. von

1894 Baedeker, K.

1898 Barrows, S.J.

1900 Black, W.

1923 Reisinger, Er.

19;; Κερκυραϊκαί ενδυμασίαι

Piraeus and Ports (2000)


Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου