Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αττική

Από τον 15ο αιώνα η Αθήνα, η σημαντικότερη πόλη και αρχαία τοποθεσία στην Αττική παρουσιάζεται σε φανταστικές απεικονίσεις ή χάρτες στα πρώτα έντυπα γεωγραφικά ή περιηγητικά έργα. Γύρω στα 1674-75 η πόλη της Παλλάδας εισέρχεται αιφνιδιαστικά στην ευρωπαΐκή συνείδηση με τα πρώτα λεπτομερειακά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που αλληλοτροφοδοτείται με σχετικές δημοσιεύσεις.

Η ανατίναξη του Παρθενώνα από τον Βενετό Μοροζίνη και οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις των μνημείων της Αθήνας από τους ταξιδιώτες, που έφεραν στην Eυρώπη το νεοκλασικό ύφος, η συστηματική καταγραφή, μέτρηση και ενασχόληση με τις αρχαιότητες κληροδότησαν έναν πλούτο σχεδίων και χαρακτικών. Από τα μέσα του 18ου αιώνα οι αρχαιότητες της Αθήνας προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον και απεικονίζονται άλλοτε με ακρίβεια και συστηματικά, άλλοτε με αφέλεια και άλλοτε σε αντιγραφές προγενέστερων έργων. Βαθμιαία και οι άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες σε όλη την Αττική (Σούνιο, Ελευσίνα, Μαραθώνας κ.ά.) προσελκύουν τους περιηγητές και απεικονίζονται σε χαρακτικά.

Tο 1834, όταν η Aθήνα θα ονομαστεί επισήμως πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους και έδρα του νεαρού Βαυαρού βασιλιά των Eλλήνων Όθωνα, αρχίζει μία νέα περίοδος και για όλη την Αττική. Εμπεριστατωμένες μελέτες για τα μνημεία της Αθήνας, λευκώματα με αισθητικά ωραία χαρακτικά, υδατογραφίες αλλά και φωτογραφίες εμπλούτισαν τον εικονογραφικό θησαυρό στα περιηγητικά έργα.

1420 Buondelmonti, Cr.

1485 Sonetti, B. dalli

1493 Schedel, H.

1545 Gerbelius, N.

1547 Bordone, B.

1556 Thevet, An.

1648; De La Chapelle, G.

1660 Laurenberg, J.

1675 Guillet, A. G

1678 Spon, J.

1682 Wheler, G.

1686 Enderlin, J.

1686 Sandrart, J. von

1687 Sandrart, J.von

1687 Coronelli, V.M.

1688 Coronelli, V.M.

1688 Enderlin, J.

1689 Spon, J.

1690 Peeters, J.

1707 Fanelli, Fr.

1707 Coronelli, V.M.

1708 Coronelli, V.M. 

1743 Perry, Ch.

1743 - 45 Pococke, R.

1751-52 Dalton, R.

1759 Sayer, R.

1761 Paciaudi, P.M.

1762 Stuart, J. / Revett, N.

1770 Le Roy, J.D.

1771 Seller, J.

1771 Bellin, J.N.

1776  Chandler, R.

1787 Stuart, J. / Revett, N.

1788 Barbié du Bocage, J.D.

1794 Stuart, J. / Revett, N.

1793 Bisani, Al.

1800cα. Album of 18 original drawings in sepia

1804 Roux, J.

1807 Bartholdy, J.L.S.

1808 Stuart, J. / Revett, N.

1816 Clarke, Ed.D.

1812 Dodwell, Ed.

1813 Hobhouse, J.C. (Lord Broughton)

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1814 Haygarth, W.

1816 Stuart, J. / Revett, N.

1817 Tweddell, J.

1818 Walpole, R.

1818 Barker, H.A. / Burford, R.

1819 Dodwell, Ed.

1819 Dodwell, Ed.

1819 Dodwell, Ed.

1820 Hughes, Th.S.

1820 Pomardi, S.

1820 Pomardi, S.

1820 Walpole, R.

1822 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1823 Horner, J.J.

1824 Leake, W.M.

1824 Joly, A.-V.

1825 Dupré, L.

1825 Griechenland

1826 Stackelberg, O.M. von

1827 Deval, Ch.

1827 Inwood, H.W.

1828 Stackelberg, O.M. von

1829 Williams, H.W.

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1830 Stackelberg, O.M. von

1830  Bröndsted, P.Ol.

1830 Cockerell, Ch.

1830 Frommel, C.

1830  Friedel, Ad.

1831  Cousinéry, E.M.

1831 Stackelberg, O.M. von

1832 Friedel, Ad.

1832  Barthélemy, J.J.

1831, 1833, 1838 Blouet, G.A.

1834 Stackelberg, O.M. von

1834 Dodwell, Ed.

1834 [Panoramic sketch...]

1835 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1836 Wordsworth, Chr.

1837 Cochrane, G.

1837 Hervé, Fr.

1838 - 45 Skene, J.

1841 Stademann, A.F.

1841 Aldenhoven, F.

1841 Wordsworth, Chr.

1841 Burr, Anne Margaretta

1841 DAMER, Mary Georgiana Emma Seymour Dawson

1842 Wright, G.N.

1842-1885 /1984  Λεύκωμα

1843 Du Moncel, Th.

1843  Allan, J.H.

1843 D’Aligny, C.F.T.C.

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1848 / 1984 Lear, Ed.

1849 Byron, George Gordon (Lord)

185? Album zur Erinnerung an Athen

1853 Cook, H.

1854 Laborde, L.Em.S.J. de (Marquis)

1857 Chenavard, A.M.

1857 Godart-Faultier, V.

1867 Rey, Et.

1868 Beck, Η.

1869 Busch, M.

1881 Omont, H.A.

1881 Belle, H.

1882 Wordsworth, Chr.

1882 Farrer, R. R.

1887 Schweiger Lerchenfeld, A. Von

1887 / 2002 Falke, J. von

1888 Boetticher, Ad.

1890 Cabrol, El.

1890 Mahaffy, J.P.

1894 Baedeker, K.

1898 Barrows, S.J.

1899 Avelot, H.L.

1900 Black, W.

1907 Van Den Brule, Al.

1919 Jeancard, P.

1919 Baud-Bovy, D. / Boissonnas, Fr.

1923 Reisinger, Er.

1925 Willoughby, Vera

1929 Perilla, Fr.

1932 Puaux, R.

Piraeus and Ports

Πατιερίδης Γ. / Σταμάτης, Κ.


Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου