Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, οι Βόρειες Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, χαρτογραφήθηκαν σε όλα τα χειρόγραφα και έντυπα νησολόγια από τον 15ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα. Όσα νησιά βρέθηκαν πάνω στους θαλάσσιους δρόμους από/προς τη ανατολική Μεσόγειο ή προς/από την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έδωσαν πλούσιο εικονογραφικό υλικό, κυρίως απόψεις των λμανιών, ενδυμασίες των γυναικών και απεικονίσεις των αξιοθεάτων και των μνημείων τους. Από όλη την περίοδο του περιηγητικού ρεύματος υπάρχουν κάποια έργα/τομή στην εξέλιξη της ταξιδιωτικής γραμματείας. Κάποια από αυτά αναφέρονται αποκλειστικά στο Αιγαιακό Αρχιπέλαγος και επηρέασαν έντονα όλα τα μεταγενέστερα ταξίδια και τα παράγωγά τους. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται: το λόγιο έργο του Ol. Dapper, “Archipel” (1688), το ταξιδιωτικό χρονικό του J. Pitton de Tοurnefort (1717,) το έργο του M.G.F.A. comte de Choiseul-Gouffier (1782) και οι φωτογραφίες του Fr. Fr. Boissonnas. Αρκετά νησιά του Αιγαίου Πελάγους βρέθηκαν έξω από τους θαλάσσιους δρόμους και έτσι δεν τα επισκέφθηκαν παρά λίγοι Δυτικοευρωπαίοι ταξιδιώτες, και αυτοί για κάποιο εξειδικευμένο σκοπό, κυρίως την αρχαιολογική εξερεύνηση. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα όμως, όταν τα μέσα και οι συνθήκες του ταξιδιού βελτιώθηκαν, σχεδόν όλα τα νησιά δέχτηκαν περιηγητές και οι πίνακες με θέματα από αυτά έγιναν πολύ δημοφιλείς.

1420 Buondelmonti, Cr.

1485 Sonetti, B. Dalli

1486 Breydenbach, B. von

1513 Adelphus, J.A.M.

1544 Maurand, J.

1547  Bordone, B.

1554 Belon, P.

1556 Thevet, An.

1574 Camocio, G.Fr.

1580 Nicolay, N.  De

1582-91 Antonio Millo

1598 Rosaccio, G.

1600 Bianco Noe

1612 Breuning von Buchenbach, H.J.

1615 Beauvau, H. de

1618 Basilicata, Fr.

1619  Cootwijck, J. van

1620 Porcacchi, Τ.

1624 Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1648; De La Chapelle, G.

1649 Somer, J.

1658  Boschini, M.

1660 Laurenberg, J.

1681 Struys, J.J.

1682 Wheler, G.

1685 Enderlin, J.

1686 Enderlin, J.

1686 Peeters, J.

1686 Sandrart, J. Von

1687 Randolph, B.

1687 Sandrart, J.

1688, Piacenza, Fr.

1688 Coronelli, V.M.

1688 Coronelli, V.M. / Parissoti, An.

1688 Dapper, Ol. (“Archipel”)

1690 Peeters, J.

1694  Descrittione… di Scio

1707 Blount, H.

1707 Coronelli, V.M.

1712 Lucas, P.

1714 Van Mour, J.B.

1714 Bruyn, C. de

1717 Tournefort, J. Pitton de

1727 Thevenot, J.

1727 La Mottraye, A. de

1743 - 45 Pococke, R.

1751-52 Dalton, R.

1754 Drummond, Al.

1761 Paciaudi, P.M.

1769 Calvert, Fr. (Βaron Βaltimore)

1771 Seller, J.

1782 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1789 Craven, El.

1794 Stuart, J. / Revett, N.

1801 Olivier, G.An.

1804 Dalvimart, Oc.

1804 Roux, J.

1807 Bartholdy, J.L.S.

1807 Wilkins, W.

1812 Castellan, A.L.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1816 Stuart, J. / Revett, N.

1822 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1824 Leake, W.M.

1825 Dupré, L.

1825 Griechenland

1827 Deval, Ch.

1828 Rottiers, B.

1828 Stackelberg, O.M. von

1829 Emerson Tennent, J.

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1830 Friedel, Ad.

1832 Friedel, Ad.

1832  Barthélemy, J.J.

1834 Stackelberg, O.M. von

1835 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1836 - 38 Carne, J.

1842-1885 /1984  Λεύκωμα

1843  Allan, J.H.

1843 Du Moncel, Th.

1846 Leake, W.M.

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1852-57 Preziosi, A.

1854 Scharf, G. / Fellows, Ch.

1867 Rey, Et.

1882 Wordsworth, Chr.

1887 Schweiger Lerchenfeld, A. Von

1894 Baedeker, K.

1918 Wrede, Maria Elisabeth

1919 Jeancard, P.

1919 Baud-Bovy, D. / Boissonnas Fr.

1923 Reisinger, Er.

1928 Perilla, Fr.

1932 Puaux, R.

1953 Argenti, Ph.

Piraeus and Ports


Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου