Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Μικρά Ασία

Η Μικρά Ασία βρίσκεται στη σημαντική θέση όπου χαράχτηκαν όλοι οι παλαιοί εμπορικοί δρόμοι προς την Ασία. Οι ποικίλοι λαοί που την κατοίκησαν και οι ιστορικές τοποθεσίες με τον αναρίθμητο πλούτο των ευρημάτων κετέστησαν την περιοχή στόχο ταξιδιών με πολλά οφέλη για τους Δυτικοευρωπαίους περιηγητές. Από τον 16ο αιώνα γνωρίζουμε ότι οι περιηγητές είναι εκείνοι ο οποίοι συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό αρχαίων νομισμάτων, τα οποία δόθηκαν στους ηγεμόνες της Δύσης και αποτέλεσαν τις μέχρι σήμερα πλούσιες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Από τα τέλη του 17ου αιώνα οι αρχαιολογικές εξερευνήσεις για την αναζήτηση αρχαίων τοποθεσιών (πόλεων, ιερών), η καταγραφή ερειπίων και επιγραφών συνδυάστηκε με το πάθος της συλλογής αρχαιοτήτων. Από τα μέσα του 18ου αιώνα οι πρώτες αρχαιολογικές αποστολές της Εταιρείας των Αρχαιόφιλων Dilettanti ξεκινούν από τη Μικρά Ασία και οι έρευνες, πολυτιμότατες μέχρι σήμερα, αλλά και η λεηλασία αρχαιοτήτων, θλιβερό και πολυσυζητημένο θέμα, συνεχίστηκαν έως και τα τέλη του 19ου αιώνα.

Σήμερα αντικρίζουμε ένα πολυποίκιλο εικονογραφικό υλικό, καθώς στη Μικρά Ασία περιλαμβάνονται τοποθεσίες όπως η Τροία και η Τρωάδα, οι “Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης”, πόλεις όπως η Σμύρνη και η Προύσα αλλά και φημισμένες αρχαίες ελληνικές αποικίες και ελληνιστικές πόλεις όπως η Μίλητος, η Έφεσος, τα Δίδυμα, η Τέως, η Πέργαμος, πόλεις στη Λυκία, την Καρία, την Λυδία κ.ά. Η χαρτογράφηση της περιοχής κατέχει μια σύστοιχη σημαντική θέση και τα παράλια έχουν αποτυπωθεί σε νησολόγια, λιμενοδείκτες και εξειδικευμένες έρευνες. Οι ανθρώπινοι τύποι, κυρίως γυναικείες ενδυμασίες από την περιοχή της Σμύρνης είναι ένα άλλο προσφιλές εικονογραφικό θέμα για την περιοχή. Τα σημαντικά πολιτικά-πολεμικά γεγονότα στις αρχές του 20ού αιώνα, που άλλαξαν ριζικά το δημογραφικό “πρόσωπο” της Μικράς Ασίας αποτυπώθηκαν σε φωτογραφικές λήψεις, οι οποίες αποτελούν και το πιο ισχυρό αντικειμενικό όπλο για την καταγραφή της πραγματικότητας.

1493 Schedel, H.

1547 Bordone, B.

1554 Belon, P.

1574 Camocio, G.Fr.

1580 Nicolay, N.  De

1598 / 1859 Vecellio, C.

1612 Breuning von Buchenbach, H.J.

1615 Sandys, G.

1615 Beauvau, H. de

1624 Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1632 Xαλκοκονδυλης, Λ.

1648; De La Chapelle, G.

1660 Laurenberg, J.

1678 Spon, J.

1680 Grelot, G.J.

1681 Marsili, L.F.

1682 Wheler, G.

1685 Enderlin, J.

1686 Enderlin, J.

1686 Sandrart, J. Von

1686 Peeters, J.

1687 Randolph, B.

1687 Sandrart, J.

1688, Piacenza, Fr.

1689 Randolph, B.

1689 Spon, J.

1690 Peeters, J.

1691 Enderlin, J.

1707 Coronelli, V.M.

1712 Lucas, P.

1717 Tournefort, J. Pitton de

1717, Moll, H.

1720 Lucas P.

1725 Bruyn, C. de

1729 Gilles, P.

1743 - 45 Pococke, R.

1752 Thompson, Ch.

1754 Drummond, Al.

1759 Egmont, J.A. van / Heymann, J. 

1769 Dilettanti

1770 Descrizione

1771 Kleemann, N.Er.

1771 Seller, J.

1780ca Chanlaire, P.G.

1782 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1788 Barbié du Bocage, J.D.

1790 Moreno, J. 

1794 Stuart, J. / Revett, N.

1794 Comidas de Carbognano, C.

1794-96 / 1913 Morritt, J.B.S.

1799  Dallaway, J.

1799 Lechevalier, J.B.

1800cα. Album of 18 original drawings in sepia

1801 Olivier, G.An.

1803 Mayer, L.

1804 Gell, W.

1804 Roux, J.

1805 Griffiths, J.

1807 Wilkins, W.

1809 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1810 Mayer, L.

1811 Castellan, An.L.

1812 Castellan, An.L.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1813 Hobhouse, J.C. (Lord Broughton)

1817 Beaufort, Fr.

1817 Tweddell, J.

1817 Pertusier, Ch.

1818 Walpole, R.

1820 Walpole, R.

1821, Lechaise

1821, Lechaise

1822 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1823 Horner, J.J.

1823 Bory de St. Vincent, J.B

1824 Leake, W.M.

1825 Dupré, L.

1826 Stackelberg, O.M. von

1828 Arundell, Fr.V.J.

1828 Andréossy, A.-F.

1829 Frankland,  Ch.Col.

1829 Macfarlane, Ch.

1829 Emerson Tennent, J.

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1830  Bröndsted, P.Ol.

1830 Cockerell, Ch.

1832  Barthélemy, J.J.

1832 MacFarlane, Ch.

1833-34 Le Blanc, Th.

1834 Sayger, C. & Desarnod, A.J.

1835 Pouqueville, Fr.-Ch.-H.-L.

1836-38 Walsh, R./Allom, Th.

1836 - 38 Carne, J.

1838 Laborde, L.E.S.J. (marquis de)

1838 - 45 Skene, J.

1838 Lewis, J.Fr.

1839 Fellows, Ch.

1839 Marmont, A.-Fr. Viesse de (Duc de Raguse)

1842-1885 /1984  Λεύκωμα

1843  Allan, J.H.

1843 Goupil-Fesquet, Fr.An.

1848 Estourmel, J. d’(Comte)

1849 Byron, George Gordon (Lord)

1850 c. Schranz, J.

1852-57 Preziosi, A.

1853 Flandin, E.

1854 Fellows, Ch. / Scharf, G.

1855-60 Brindesi, J.

1864 Texier, Ch.F.M.

1867 Rey, Et.

1882 Wordsworth, Chr.

1882 Texier, Ch.F.M.

1883  De Amicis, Ed.

1887 / 2002 Falke, J. von

1896 Beauregard, J. de

1898 Duclot, D.N.J

1898 Barrows, S.J.

1899 Avelot, H.L.

1906 Cumont, Fr.-V.-M. / Cumont, E.

1913  Barth, H.

1915 Launay, L. De

1919 Jeancard, P.

1919  Banse, Ew.

1919  Boissonnas, Fr.

Πατιερίδης Γ. / Σταμάτης, Κ.

Piraeus and Ports


Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου