Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Κύπρος

Η Κύπρος, με τρία τουλάχιστον λιμάνια/σταθμούς πάνω στους θαλάσσιους δρόμους στην ανατολική Μεσόγειο, χαρτογραφήθηκε σε όλα τα έντυπα νησολόγια από τον 15ο ήδη αιώνα, ενώ όλα τα προσκυνηματικά χρονικά εικονογραφήθηκαν με απόψεις των λιμανιών της. Η περίοδος της πολιορκίας της νήσου από τους Οθωμανούς έδωσε μια σειρά από χαρακτικά που αναφέρονταν στα πολεμικά γεγονότα της περιόδου. Από τον 18ο αιώνα οι σημαντικές αρχαιότητες της νήσου σχεδιάστηκαν ή απεικονίστηκαν, ενώ τον 19ο αιώνα η πληθώρα των Βρετανών επισκεπτών που περιηγήθηκαν το νησί μας κληροδότησαν ποικίλες εικόνες (χαρακτικά, υδατογραφίες, φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ.) με πολλές σκηνές και από τον καθημερινό βίο των κατοίκων. 

1485 Sonetti, B. Dalli

1547  Bordone, B.

1556 Thevet, An.

1574 Camocio, G.Fr.

1582-91 Antonio Millo

1587 Zuallart, J.

1598 Rosaccio, G.

1600 Bianco Noe

1615 Beauvau, H. de

1618 Basilicata, Fr.

1619  Cootwijck, J. van

1620 Porcacchi, Τ.

1624 Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1630 Rocchetta, A.

1659  Bosio, Giacomo / Boissat, Pierre de

1661 Somer, J.

1685 Enderlin, J.

1686 Sandrart, J. Von

1687 Sandrart, J.

1688, Piacenza, Fr.

1688 Dapper, Ol. (“Archipel”)

1690 Peeters, J.

1712 Lucas, P.

1714 Bruyn, C. de

1717, Moll, H.

1743 - 45 Pococke, R.

1752 Thompson, Ch.

1754 Drummond, Al.

1771 Seller, J.

1803 Mayer, L.

1804 Roux, J.

1812 Castellan, A.L.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1818 Light, H.

1836 - 38 Carne, J.

1879 Ellis, T.J.

1898 Deschamps, E.F.  


Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου