Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Θράκη

Η Θράκη θεωρείται η περιοχή που έχει όρια το Aιγαίο πέλαγος, τον Eλλήσποντο, τη θάλασσα του Mαρμαρά, τον Bόσπορο τη Mαύρη θάλασσα και την αντίστοιχη ενδοχώρα ως την πεδιάδα βόρεια του όρους Pοδόπη. Όμως, ο γεωγραφικός προσδιορισμός της Θράκης ποικίλλει ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες. Kατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων η γεωγραφική ενότητα της Θράκης, που περιλαμβάνει τη δυτική -ελληνική- Θράκη αλλά και τμήμα της σημερινής Tουρκίας και Bουλγαρίας, αποτέλεσε περιοχή εξαιρετικά σημαντική λόγω της θέσης της που περιελάμβανε δύο από τις τρείς μεγαλύτερες πόλεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας: την Kωνσταντινούπολη, και την Aδριανούπολη και βρίσκονταν κοντά στην τρίτη σπουδαιότερη πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Eξάλλου, το αξιολογότατο οδικό δίκτυο, μέσω του οποίου διακινούνταν, στρατοί, άνθρωποι και προϊόντα από την πρωτεύουσα και προς τις επαρχίες της αυτοκρατορίας, αλλά και αντίστροφα, αποτελούσε την κύρια περιοχή που διέσχιζαν όλοι σχεδόν  οι ταξιδιώτες από ή προς την Kωνσταντινούπολη.
H εικονογράφηση που πλαισιώνει τα περιηγητικά κείμενα που αναφέρονται στην Θράκη-απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, γενικές απόψεις πόλεων, μνημεία, αρχαιότητες-είναι πιο πλούσια για τις περιοχές της σημερινής ανατολικής και βόρειας Θράκης και εξαιρετικά περιορισμένη για τη δυτική Θράκη. Δεδομένου ότι στη Θράκη βρίσκονται και το δυτικό τμήμα του Ελλησπόντου καθώς και η Κωνσταντινούπολη και οι ευρωπαικές ακτές του Βοσπόρου, στον εικονογραφικό πλούτο συμπεριλάμβάνονται και όλες οι απεικονίσεις που αφορούν το θρακικό κομμάτι των Δαρδανελίων και την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τον ευρωπαϊκό Βόσπορο.

1420 Buondelmonti, Cr.

1493 Schedel, H.

1513 Adelphus, J.A.M.

1544 Maurand, J.

1547  Bordone, B.

1553 Coecke van Aelst, P.

1554  Belon, P.

1556 Thevet, An.

1559 Lorichs, M.

1574 Camocio, G.Fr.

1580 Nicolay, N.  De

1598 Rosaccio, G.

1598 / 1859 Vecellio, C.

1608 Schweigger, S.

1612  Breuning von Buchenbach, H.J.

1615 Sandys, G.

1615  Beauvau, H. de

1617 Moryson, F.

1620  Busbecq, O.Gh. de

1620 Porcacchi, Τ.

1624  Deshayes, L. (Baron de Courmenin)

1632 Xαλκοκονδυλης, Λ.

1648; De La Chapelle, G.

1660 Laurenberg, J.

1664  Busbecq, O.Gh. de

1664 Somer, J.

1665-66 Monconys B. de

1670 Rycaut, P.

1678 Spon, J.

1680 Grelot, G.J.

1681 Marsili, L.F.

1682 Wheler, G.

1685 Enderlin, J.

1686 Enderlin, J.

1686 Sandrart, J. Von

1686 Peeters, J.

1687 Randolph, B.

1687 Sandrart, J.

1688 Dapper, Ol. (“Archipel”)

1688 Enderlin, J.

1689 Randolph, B.

1690 Peeters, J.

1691 Enderlin, J.

1694 Du Mont, J. (Baron de Carlscroon]

1707 Coronelli, V.M.

1707 Fanelli, Fr.

1712 Lucas, P.

1712 Tavernier, J.B.

1714 Bruyn, C. de

1714 Van Mour, J.B.

1717 Tournefort, J. Pitton de

1720 Lucas P.

1722 Covel, J.

1727 Thevenot, J.

1727 La Mottraye, A. de

1729 Gilles, P.

1743 - 45 Pococke, R.

1745 - 46 Guer, J.An.

1751-52 Dalton, R.

1752 Thompson, Ch.

1759 Egmont, J.A. van / Heymann, J.

1769 Calvert, Fr. (Βaron Βaltimore)

1770 Descrizione

1771 Kleemann, N.Er.

1771 Seller, J.

1780 Probst, G. B.

1780ca Chanlaire, P.G.

1780ca Recueil

1783 Guys, P.A.

1788 Barbié du Bocage, J.D.

1789 Craven, El.

1790 Moreno, J. 

1791-94 Woensel, P. van

1794 Comidas de Carbognano, C.

1799  Dallaway, J.

1817 Pertusier, Ch.

1817 Tweddell, J.

1813 - 14 Clarke, Ed.D.

1800 Lechevalier, J.B.

1800 Hunglinger von Yngne, A.M.

1801 Olivier, G.An.

1803 Wittman, W.

1804 Dalvimart, Oc.

1804 Roux, J.

1805 Griffiths, J.

1809 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1810 Mayer, L.

1811 Castellan, An.L.

1813 Hobhouse, J.C. (Lord Broughton)

1816 Clarke, Ed.D.

1817 Tancoigne, J.M.

1819 Melling, An.Ig.

1820 D'Hosson, M.

1821, Lechaise

1821, Lechaise

1822 Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. (comte de)

1825 Dupré, L.

1826 Stackelberg, O.M. von

1827 Eyriès, J.B.B.

1828 Andréossy, A.-F.

1828 Walsh, R.

1829 Frankland,  Ch.Col.

1829 Macfarlane, Ch.

1829ca. Album containing 77 original watercolour drawings

1829-32, 1833-35 Peytier, Eug.

1830 Barker, H.A. / Burford, R.

1830 Alexander, J.Ed.

1832  Barthélemy, J.J.

1833-34 Le Blanc, Th.

1834 Sayger, C. & Desarnod, A.J.

1835 Auldjo, J.

1836-38 Walsh, R./Allom, Th.

1837 Hervé, Fr.

1838 Lewis, J.Fr.

1838 Pardoe, Julia

1839 Pardoe, Julia

1839 Wrangler, L.

1839 Fellows, Ch.

1839 Marchebeus, –.

1841 Burr, Anne Margaretta

1841 DAMER, Mary Georgiana Emma Seymour Dawson

1842-1885 /1984  Λεύκωμα

1843  Allan, J.H.

1847 Rogier, C.

1850 c. Schranz, J.

1852 Fossati Gas.

1852-57 Preziosi, A.

1853 Flandin, E.

1853 Cook, H.

1855ca Montani, P.

1855-60 J. Brindesi

1857 Godart-Faultier, V.

1860ca. Album zur Erinnerung an Constantinopel

1863 Hornby, Emelia Bithynia

1864 Texier, Ch.F.M.

1867 Rey, Et.

1870 c.  Berggren, G.G.

1883  De Amicis, Ed.

1896 Beauregard, J. de  

1897 Canaye, Ph. du Fresne

1899 Avelot, H.L.

1913  Barth, H.

1915 Launay, L. de


1919  Banse, Ew.

Piraeus and Ports


Σύνταξη: Ιόλη Βιγγοπούλου