Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

Πολιτική - Στρατός - Διπλωματία (992 Θέματα)

Νόμισμα του Νέρβα.

περισσότερα


Νόμισμα του Νέρβα που εκδόθηκε μετά την καταστροφή του Ναού της Ιερουσαλήμ, το 70 μ. Χ.

περισσότερα


Νόμισμα του Τραϊανού με την μορφή του Πλάτωνα στο οπισθότυπο.

περισσότερα


Ο πάπας Ανάκλητος.

περισσότερα


Νόμισμα του Αδριανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Αδριανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Αντωνίνου Πίου (Ευσεβή).

περισσότερα


Ο πάπας Υγίνος.

περισσότερα


Νόμισμα του Μάρκου Αυρηλίου.

περισσότερα


Νόμισμα του Λούκιου Βέρου.

περισσότερα


Ο πάπας Πίος.

περισσότερα


Ο πάπας Σίξτος.

περισσότερα


Νόμισμα του Βαλεριανού και της Μαρινιάνας.

περισσότερα


Νόμισμα του Γαλλιηνού.

περισσότερα


Νόμισμα του Μαξεντίου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κωνστάντιου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κώνσταντος.

περισσότερα


Νόμισμα του Ιουλιανού του Αποστάτη (ή Φιλοσόφου).

περισσότερα


Νόμισμα του Νουμεριανού.

περισσότερα


Νόμισμα του Αρκάδιου.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Αρκάδιου και του Ονώριου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα της Πουλχερίας.

περισσότερα


Νόμισμα της Ευδοκίας συζύγου του Θεοδοσίου Β΄.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Λέοντα Γ΄Ίσαυρου, από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Ε΄ , από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Λέοντα Δ΄του Χάζαρου και της Ειρήνης της Αθηναίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Λέοντα Δ΄του Χάζαρου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα του Καρλομάγνου.

περισσότερα