Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Οικονομικές δραστηριότητες (314 Θέματα)

Νόμισμα του Αντιπάτρου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κασσάνδρου.

περισσότερα


Αργυρό τετράδραχμο του Αντίγονου Γονατά.

περισσότερα


Νόμισμα του Δημητρίου του Πολιορκητή.

περισσότερα


Νόμισμα του Πτολεμαίου A΄ Σωτήρος.

περισσότερα


Νόμισμα του Σελεύκου Α΄ Νικάτορος.

περισσότερα


Νόμισμα της Τύρου του Αντιόχου Δ΄ Επιφανή.

περισσότερα


Νόμισμα του Φιλίππου B΄.

περισσότερα


Νόμισμα του Κωνστάντιου.

περισσότερα


Νόμισμα του Κώνσταντος.

περισσότερα


Νόμισμα του Ιουλιανού του Αποστάτη (ή Φιλοσόφου).

περισσότερα


Νόμισμα του Αρκάδιου.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Αρκάδιου και του Ονώριου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα της Πουλχερίας.

περισσότερα


Νόμισμα της Ευδοκίας συζύγου του Θεοδοσίου Β΄.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Λέοντα Γ΄Ίσαυρου, από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Ε΄ , από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Λέοντα Δ΄του Χάζαρου και της Ειρήνης της Αθηναίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Λέοντα Δ΄του Χάζαρου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα του Καρλομάγνου.

περισσότερα


Νόμισμα του Νικηφόρου Α΄.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Ισαάκιου Β΄και του Αλέξιου Γ΄Αγγέλου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Νόμισμα του Αλέξιου Δ΄Αγγέλου.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Βαλδουΐνου της Φλάνδρας, πρώτου λατίνου αυτοκράτορα της Ρωμανίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Προσωπογραφία του Ερρίκου του Αινώ δεύτερου λατίνου αυτοκράτορα της Ρωμανίας από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553 και προσωπογραφία του Ερρίκου Δάνδολου, δόγη της Βενετίας κατά την Δ΄Σταυροφορία.

περισσότερα


Προσωπογραφίες του Βαλδουίνου Β' Λατίνου αυτοκράτορα της Ρωμανίας και του Μιχαήλ Παλαιολόγου από την έκδοση : Guillaume Rouillé, Promptuarii iconum insigniorum à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Λυών, 1553.

περισσότερα


Αργυρό νόμισμα που βρέθηκε στα ερείπια του Κιτίου.

περισσότερα


Νομίσματα της Άκρας και της Σιδώνας.

περισσότερα


Η διάταξη των ρωσικών στρατευμάτων κατά τη μάχη του Στανιλέστι στην εκστρατεία του Προύθου (1711). Προσωπογραφίες των επικεφαλής των στρατευμάτων αυτοκράτορα Πέτρου του Μεγάλου της Ρωσίας και του Βεζίρη Μπαλτατζί Μεχμέτ Πασά. Ρωμαϊκά νομίσματα της περιοχής.

περισσότερα


Αρχαιότητες και νομίσματα από την περιοχή του Κιμμέριου Βόσπορου, πιθανότατα από την αρχαία πόλη Φαναγορεία.

περισσότερα